Накарайте форума си да чете php изображения ;)

Автор: DrViS

уди ли ли сте се как е направен форума на дата.бг да чете php изображения ?
Много е лесно. Поровихсе малко из папките на форума и разбрах как става тоя номер Veryhappy

Отворете includes/bbcode.php и намерете:

$text = preg_replace("#\[img\]((http|ftp|https|ftps)://)([^ \?&=\#\"\n\r\t<]*?(\.(jpg|jpeg|gif|png)))\[/img\]#sie", "'[img:$uid]\\1' . str_replace(' ', '%20', '\\3') . '[/img:$uid]'", $text);

Замемете го с:

$text = preg_replace("#\[img\]((http|ftp|https|ftps)://)([^ \?&=\#\"\n\r\t<]*?(\.(jpg|jpeg|gif|png|php|php(.*?))))\[/img\]#sie", "'[img:$uid]\\1' . str_replace(' ', '%20', '\\3') . '[/img:$uid]'", $text);

Това е. Вече форума Ви ще чете php изображения.
Урока е авторски и преписването му в други сайтове е забранено !!!

Вашият коментар