Последни теми от форума за vBulletin

Автор: Gasolincho

Здравейте! Понеже не успях да намеря подобен скрипт се наложи да го напиша сам 🙂
Накратко този скрипт показва в сайта Ви последните теми от форума.

<?php
mysql_connect("localhost"," потребителкото име "," парола");
mysql_select_db(" База Данни на вашият форум");
mysql_query("SET CHARACTER SET cp1251");
$mysql = mysql_query("SELECT postid,threadid,title,dateline,username FROM таблица на posts ORDER BY threadid DESC LIMIT 3")or die(mysql_error());
while ($news = mysql_fetch_array($mysql)) {
$author = mysql_result(mysql_query("SELECT username FROM таблица на потребителите ORDER BY threadid"));
$text = mysql_result(mysql_query("SELECT title FROM таблица на posts ORDER BY id"));
echo "<a href=\"http://линк към вашият форум.ком/forum/showthread.php?t=$news[threadid]\" target=\"_blank\"> $news[title] </a> -=- ".@date("d/m/y H:i",$news[dateline])." <br>";
}
?>

DESC LIMIT 3 // Това е стойността на темите, т.е. колко теми да показва на страницата където сте include този скрипт може да се променя според вашите предпочитания.

Урокът е авторски и е писан специално за Web-Tourist

Вашият коментар