Последни теми от phpBB3

Автор: miro_94

Ето ви код за извеждане на последни теми от phpBB3

<?php
$host="Хост";//Хоста
$user="Потребител";//Потребителя за базата данни
$pass="Парола";//Паролата на потребителя
$link=mysql_connect($host, $user, $pass) or die(mysql_error());//Връзка с базата данни
$db=mysql_select_db("База данни") or die(mysql_error());//Селектиране на базата данни
$query="SELECT
c.topic_time , c.topic_title,c.forum_id,c.topic_id,
c.topic_replies,c.topic_type FROM phpbb_topics c , phpbb_forums f WHERE
c.forum_id=f.forum_id and f.prune_freq like '0' ORDER BY c.topic_time DESC LIMIT 0,10";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());//Селекта
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
if (strlen($row['c.topic_title'])>35)//Колко знака да е заглавието
{$totchki="...";}//ако е по - голямо
else
{$totchki="";}//ако не е по голямо

$row['c.topic_title']=substr($tema,0 , 35);
echo "» <a href=\"forum/viewtopic.php?t=$row[topic_id]\" title=\"$row[topic_title]\">$row[topic_title]$totchki</a><br>";//Извеждане на линк
}
?>

Вашият коментар