Проста multilanguage система

Автор: gamena007

Така…

Създаваме един файл, който трябва да се добава във останалите посредством “ require_once(„path/file.php“); „

Създаваме папка languages и вътре файл bg.php

Това трябва да е записано във този file.php

if(!isset($_GET["lang"]))
{
require_once("languages/bg.php");
}
else{
$ret = @require_once("languages/".$_Get['lang'].".php");
if(!$ret) die("Този език не е наличен.");
}

Когато някъде напишите например index.php?lang=en то ще търси файл en.php във languages.

Ето ви примерен линк:

<a href="?lang=bg"><img src="http://84.242.167.12/images/BG.png" border=0></a>

EDITED

Пример на bg.php

<?
define("helo_massage","Hello Boy");
define("","");
?>

Тука задължително трябва да има една празна дефиниция.
Пример за вкарване на някоя дума: и така ще получа Hello Boy

Втори нячин:

<?
$lang = array(
"helo_massage" => "Hello Boy",
"gad_mrusna" => "мръсна гад"
);
?>

Сега като напиша ще получа мръсна гад.

ако пишите обаче или в print(); или echo(); трябва да е така:

print(„Ти си „.$lang[„gad_mrusna“].““);
echo(„Ти си „.$lang[„gad_mrusna“].““);

print(„“. helo_massage.““);
echo(„“. helo_massage.““);

Надявам се така да е по-ясно.

Вашият коментар