Прост пример с HTTP Authentication

Автор: deam0n

Прост пример с HTTP Authentication

<?php
if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
header('WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"');
header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
echo 'Това ще се изпише ако натиснете Кенсъл';
exit;
} else {
echo "<p>Здравейте, {$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}.</p>";
echo "<p>Вие въведохте {$_SERVER['PHP_AUTH_PW']} като ваша парола.</p>";
}
?>

HTTP Authentication се изплзва за защита на страници. Скоро ще дам по-дълго описание и вече реален пример за защита на страница.

Вашият коментар