Система за чиитове GameMaker

Автор: Solano

Какво ще стане: Когато играчът натисне Z, X, C, V и B едновременно.,играта ще покаже съобщението ‘Cheatа Vkluchen’.

Как се прави:

  1. Отваряте Gamemaker
  2. Създайте обект и го кръстете ‘obj_cheat’.

3.Вкарайте ‘Create’ евента в ‘obj_cheat’

  1. Довлечете ‘Execute a pice of code’ в ‘Create’ евента
  2. Напишете следното:

global.cheat=0

  1. Затворете ‘Execute a pice of code’ и добавете ‘Step’ евент към obj_cheat
  2. Довлечете ‘Execute a pice of code’ в ‘Step’ евента
  3. Напишете следното:
if keyboard_check(ord('Z'))
{
if keyboard_check(ord('X'))
{
if keyboard_check(ord('C'))
{
if keyboard_check(ord('V'))
{
if keyboard_check(ord('B'))
{
global.cheat=1
}
}
}
}
}

if global.cheat=1
{
global.cheat=0
show_message("Cheat Enabled")
}

Вкарайте ‘obj_cheat’ в стаята,в която трябва да работи чиита.
До следващия път Veryhappy

Вашият коментар