Системка за изпращане на ЛС + Лог

Автор: jorkata_1354

Значи тва не е кой знай ква яка „системка“ ако изобщо мога да я нарека така. Значи състой се от 5 файла – login, config, mesage, box и logout. Дано на някои да му помогне малко поне 🙂

Тва е само пример вии мое си я модифицирате или квото щете

еми да започнем с базата дани

SQL.SQL

CREATE TABLE `mesage` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`ot` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`do` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`tema` varchar(250) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`opisanie` text collate latin1_general_ci NOT NULL,
`procheten` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL default 'ne',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=12 ;

CREATE TABLE `users` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`username` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
`password` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=3 ;

INSERT INTO `users` (`id`, `username`, `password`) VALUES
(1, 'demo', 'demo'),
(2, 'demo2', 'demo2');

config.php

<?php
# Настройка
$db_host = "localhost";
$db_user = " ";
$db_pass = " ";
$db_name = " ";
# Свързване с БД
$connect = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass) or die ("Не мога да се свържа със Сървъра");
mysql_select_db($db_name) or die ("Не мога да се свържа с Базата Дани");
$log = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id='$_COOKIE[id]' AND password='$_COOKIE[password]'"));
?>

login.php

<?php

include "config.php";

if (!$log['username']) {

if (isset($_POST['login'])) {

$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

$data = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = '$username'")); # Срързва се с БД и ...
if ($data['password'] != $password) { #..... Проверява дали въведента парола е вярна ....
echo "Грешен Пасс или Потребител <meta http-equiv=\"Refresh\" content=\"1; URL=mesage.php\"/>"; # .... И ако не е вярна извежда това
} else {
$info = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = '$username'"));
setcookie("id", $info['id'],time()+(60*60*24*5), "/", ""); # Ако парота е варна се изпълнява това
setcookie("password", $info['password'],time()+(60*60*24*5), "/", ""); # ---//----
echo "Влязохте <meta http-equiv=\"Refresh\" content=\"1; URL=login.php\"/>"; # Ако всичко е ОК излиза това
}

} else {

# Форма за Влизане
echo "<center>
<form method='post'>
Потребител:<br><input type='text' name='username'><br>
Парола:<br><input type='password' name='password'><br>
<input type='submit' name='login' value='Влез'>
</form></center>";

}

}

else {

echo "<center><b>".$log['username']."</b></center>";
echo "<a href='mesage.php'>Изпрати ЛС</a><br>";
echo "<a href='box.php'>Вашите ЛС</a><br>";
echo "<a href='logout.php'>Изход</a><br>";

}

?>
<meta http-equiv="Content-Type" content='text/html; charset=windows-1251' />

mesage.php

<?php

include "config.php";

if ($log['username']) {

$query = mysql_query("SELECT * FROM users"); # Тук задавате таблицата с потребители
while ($user = mysql_fetch_array($query)) {
$users .= "<option value='".$user['username']."'>".$user['username']."</option>";
}

# Форма за изпращане
echo "
<form method='post'>
До:<br><select name='do'>".$users."</select><br>
Тема:<br><input type='text' name='tema'><br>
Описание:<br><textarea rows='10' cols='45' name='opisanie'></textarea><br>
<input type='submit' name='send' value='Изпрати'>
</form>";

if ($_POST['send']) {

$ot = $log['username'];
$do = $_POST['do'];
$tema = $_POST['tema'];
$opisanie = $_POST['opisanie'];

$send = mysql_query("INSERT INTO mesage (id, ot, do, tema, opisanie) VALUES ('', '$ot', '$do', '$tema', '$opisanie')"); # Изпраща заявката до БД и я записва

}

}

?>
<meta http-equiv="Content-Type" content='text/html; charset=windows-1251' />

box.php

<?php

include "config.php";

if ($log['username']) {

$ls = mysql_query("SELECT * FROM mesage WHERE do = '$log[username]' AND procheten='ne'"); # Това ще извежда ЛС които не са били отворени или прочетени
$lss = mysql_num_rows($ls); # Извежда броя на ЛС които не са прочетени или отворени

$i=1; # брояч
if ($i <= $lss) { # Ако непрочетените ЛС са повече от брояча =>
echo "Имате ".$lss." нови Лс<br><br>"; # => Извежда това ($lss показва колко нови съоб. имате)
} else {
echo "Нямате нови ЛС<br><br>"; # Ако брояча е повече ... Извежда торва
}

if (!$_GET['box']) {

$query = mysql_query("SELECT * FROM mesage WHERE do = '$log[username]'"); # Извежда тези съоб. до които са били изпратени
while ($mesage = mysql_fetch_array($query)) {

if ($mesage['procheteno'] == 'ne') {
$mesag = "<b>".$mesage['tema']."</b>"; # Това ще извежда Съобщ. които не са прочетени в одебелен вид
} else {
$mesag = "".$mesage['tema'].""; # Това ще извежда Съобщ. след като са били отворени и ще бъдат в нормален вид
}

$in .= "
<tr>
<td class='table'><a href='box.php?box=".$mesage['id']."'>".$mesag."</a></td>
<td class='table'>".$mesage['ot']."</td>
</tr>";

}

echo "<table width='100%' align='center' cellspacing='0' cellpadding='0'>
<tr>
<td align='left' width='300' class='table'>Относно</td>
<td align='left' class='table'>От</td>
</tr>
$in
</table>";


} else {

$getbox = mysql_query("SELECT * FROM ".$db_prefix."mesage WHERE id = '".$_GET['box']."'");
$boxx = mysql_fetch_array($getbox);

echo "<table>
<tr>
<td>От:</td>
<td align='center'>".$boxx['ot']."</td>
</tr>

<tr>
<td>Тема:</td>
<td align='center'>".$boxx['tema']."</td>
</tr>

<tr>
<td>Описание:</td>
<td align='center'>".$boxx['opisanie']."</td>
</tr>

<tr>
<td><a href='box.php'><< Въдни се</a></td>
</tr>
</table>";

$up = mysql_query("Update ".$db_prefix."mesage SET procheten = 'da' WHERE id = '$_GET[box]'"); # Когато се отвори дадено съобщ. ще се Ъпдейтне и вече няма да се смяда за ново съобщ.

}

}
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content='text/html; charset=windows-1251' />

logout.php

<?php

setcookie("id", 3256,time()+(60*60*24*5), "/", "");
setcookie("password", logout,time()+(60*60*24*5), "/", "");
echo "Излязохте <meta http-equiv=\"Refresh\" content=\"1; URL=login.php\"/>";

?>

Вашият коментар