Скрипт последни теми в phpBB3

Автор: sotis

Скриптът е за интеграция на сайт с phpBB3 форум. Скриптът не само извежда последните публикувани теми, но и проверява за правата на потребителя, разглеждащ сайта и извежда само темите, които е разрешено той да вижда.
Задължително сайтът трябва да бъде интегриран с phpBB3 форума, като за целта в началото на страницата, където ще поставите скрипта трябва да поставите този код. Сайтът трябва да е в кодировка UTF-8 каквато е и кодировката на форума.

Този код в началото на страницата заради интеграцията.

<?php
define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);

// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup('viewforum');
?>

Ето го и самият скрипт. След заглавието на темата се показва и броя на отговорите, може да се добави и автора и броя на вижданията. Може да се добави и функция за отрязване на текста.

<?php
include "config.php";
//Брой на последните теми, които искате да се показват
$latest = "10";

$link = mysql_connect("$dbhost", "$dbuser", "$dbpasswd");
if (!$link)
{
die('Not connected : ' . mysql_error());
}
$db_selected = mysql_select_db("$dbname", $link);
if (!$db_selected)
{
die ('Can\'t use foo : ' . mysql_error());
}
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$get_url = "SELECT config_name, config_value FROM $table_prefix".config." WHERE config_name = 'server_name' LIMIT 0,1";
$url = mysql_query($get_url);
$url = mysql_fetch_array($url);
$latest_topics = "SELECT * FROM $table_prefix".topics." WHERE topic_approved = '1' ORDER BY topic_time DESC LIMIT 0,$latest";
$topics = mysql_query($latest_topics);
while($row = mysql_fetch_array($topics))
{
extract($row);
if ( ($auth->acl_get('f_read', $row['forum_id'])) || ($row['forum_id'] == '0') )
{
echo "<a href='".$phpbb_root_path."/viewtopic.php?f=".$forum_id."&t=".$topic_id."' target='_blank'>".$topic_title."</a> <br/> видяна: (".$topic_views.") отговори: (".$topic_replies.")<br/>";
}
}
?>

Урокът е авторски 😉 (демек, компилация от други четири) и не е писан специално за никого, безразборното му и безогледно ползване и копиране по други сайтове е задължително!

Както се казва, демо не давам щото съм сигурен, че работи! :))

Вашият коментар