Спам саботаж

Автор: SandPrince

Ето един урок как можете да предпазите линковете в форума ви.
Какво по точно прави този мод?
Потребители с по-малко от 5 поста имат атрибут rel=”nofollow” за всички линкове постанти в профили или мнения/теми. Спамерите които се регистрирват и ползват форума за Google Spamming нямат право да слагат Google Spider на линковете им.

Преди да инсталирате този мод архивирайте всички файлове които трябва да се редактират!!!!

#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
includes/constants.php
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
// User related
#
#-----[ СЛЕД ТОВА ДОБАВЕТЕ ]------------------------------------------
#
define('NOFOLLOW_POSTS', 5);
#
#-----[ ОТВОРЕТЕ]------------------------------------------
#
memberlist.php
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
$www_img = ( $row['user_website'] ) ? '<a href="' . $row['user_website'] . '" target="_userwww"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : '';
$www = ( $row['user_website'] ) ? '<a href="' . $row['user_website'] . '" target="_userwww">' . $lang['Visit_website'] . '</a>' : '';
#
#-----[ ЗАМЕСТЕТЕ С ]------------------------------------------
#
if ( $row['user_posts'] <= NOFOLLOW_POSTS )
{
$www_img = ( $row['user_website'] ) ? '<a href="' . $row['user_website'] . '" target="_userwww" rel="nofollow"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : '';
$www = ( $row['user_website'] ) ? '<a href="' . $row['user_website'] . '" target="_userwww" rel="nofollow">' . $lang['Visit_website'] . '</a>' : '';
}
else
{
$www_img = ( $row['user_website'] ) ? '<a href="' . $row['user_website'] . '" target="_userwww"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : '';
$www = ( $row['user_website'] ) ? '<a href="' . $row['user_website'] . '" target="_userwww">' . $lang['Visit_website'] . '</a>' : '';
}
#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
viewtopic.php
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
$www_img = ( $postrow[$i]['user_website'] ) ? '<a href="' . $postrow[$i]['user_website'] . '" target="_userwww"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : '';
$www = ( $postrow[$i]['user_website'] ) ? '<a href="' . $postrow[$i]['user_website'] . '" target="_userwww">' . $lang['Visit_website'] . '</a>' : '';
#
#-----[ ЗАМЕСТЕТЕ С ]------------------------------------------
#
if ( $postrow[$i]['user_posts'] <= NOFOLLOW_POSTS )
{
$nofollow_status = true;
$www_img = ( $postrow[$i]['user_website'] ) ? '<a href="' . $postrow[$i]['user_website'] . '" target="_userwww" rel="nofollow"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : '';
$www = ( $postrow[$i]['user_website'] ) ? '<a href="' . $postrow[$i]['user_website'] . '" target="_userwww" rel="nofollow">' . $lang['Visit_website'] . '</a>' : '';
}
else
{
$nofollow_status = false;
$www_img = ( $postrow[$i]['user_website'] ) ? '<a href="' . $postrow[$i]['user_website'] . '" target="_userwww"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : '';
$www = ( $postrow[$i]['user_website'] ) ? '<a href="' . $postrow[$i]['user_website'] . '" target="_userwww">' . $lang['Visit_website'] . '</a>' : '';
}
#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
includes/bbcode.php
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
function make_clickable($text)
{
#
#-----[ ЗАМЕСТЕТЕ С ]------------------------------------------
#
global $nofollow_status;
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
return($ret);
#
#-----[ ПРЕДИ ТОВА ДОБАВЕТЕ ]------------------------------------------
#
if ( $nofollow_status )
{
$ret = str_replace('target="_blank"', 'target="_blank" rel="nofollow"', $ret);
}
#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
includes/usercp_register.php
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
'L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN' => $lang['Confirm_code_explain'],
#
#-----[ СЛЕД ТОВА ДОБАВЕТЕ ]------------------------------------------
#
'L_NOFOLLOW_DESC' => $lang['nofollow_desc'],
#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
includes/usercp_viewprofile.php
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
$www_img = ( $profiledata['user_website'] ) ? '<a href="' . $profiledata['user_website'] . '" target="_userwww"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : ' ';
$www = ( $profiledata['user_website'] ) ? '<a href="' . $profiledata['user_website'] . '" target="_userwww">' . $profiledata['user_website'] . '</a>' : ' ';
#
#-----[ ЗАМЕСТЕТЕ С ]------------------------------------------
#
if ( $profiledata['user_posts'] <= NOFOLLOW_POSTS )
{
$www_img = ( $profiledata['user_website'] ) ? '<a href="' . $profiledata['user_website'] . '" target="_userwww" rel="nofollow"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : ' ';
$www = ( $profiledata['user_website'] ) ? '<a href="' . $profiledata['user_website'] . '" target="_userwww" rel="nofollow">' . $profiledata['user_website'] . '</a>' : ' ';
}
else
{
$www_img = ( $profiledata['user_website'] ) ? '<a href="' . $profiledata['user_website'] . '" target="_userwww"><img src="' . $images['icon_www'] . '" alt="' . $lang['Visit_website'] . '" title="' . $lang['Visit_website'] . '" border="0" /></a>' : ' ';
$www = ( $profiledata['user_website'] ) ? '<a href="' . $profiledata['user_website'] . '" target="_userwww">' . $profiledata['user_website'] . '</a>' : ' ';
}
#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
language/lang_english/lang_main.php
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
?>
#
#-----[ ПРЕДИ ТОВА ДОБАЕТЕ ]------------------------------------------
#
$lang['nofollow_desc'] = '<b>ATTENTION SPAMMERS:</b> This Forum rewrites Links from nonactive users, so your promotion is not relevant for Google! So your Link-Promoting does not work here! Powered by <a href="http://www.cback.de" target="_blank">CBACK</a> protection.';
#
#-----[ ОТОВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
language/lang_german/lang_main.php
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
?>
#
#-----[ ПРЕДИ ТОВА ДОБАВЕТЕ ]------------------------------------------
#
$lang['nofollow_desc'] = '<b>ACHTUNG SPAMMER:</b> Dieses Forum schreibt Links von inaktiven Benutzern so um, dass Werbelinks nicht Google Relevant sind! Dein Link-Promoting funktioniert hier also nicht! Powered by <a href="http://www.cback.de" target="_blank">CBACK</a> protection.';
#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/profile_add_body.tpl
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
<tr>
<td class="row2" colspan="2"><span class="gensmall">{L_ITEMS_REQUIRED}</span></td>
</tr>
#
#-----[ СЛЕД ТОВА ДОБАВЕТЕ ]------------------------------------------
#
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<tr>
<td class="row2" colspan="2"><span class="gensmall">{L_NOFOLLOW_DESC}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_user_logged_out -->
#
#-----[ СЪХРАНЕТЕ/ЗАТВОРЕТЕ ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ ]------------------------------------------
#

Това е! вашите линкове са защитени от спамерите 🙂

Leave a Reply