15 основни команди в UNIX/Linux

Автор: Horror

Урока е предоставен от Horror (eXpress) за https://web-tourist.net

Изучаването на UNIX/Linux е доста сложна задача, защото съществуват хиляди команди с много опции ,но по принцип най-важното е да знаете основните. Аз не ползвам много UNIX, а само на един от нашите сървъри и на своя Powerbook OS X. Статията съдържа 15 от най-често използваните команди. С тяхна помощ вие можете да направите достатъчно много в UNIX/Linux и главно – да се научите да ги използвате занапред.

 1. man – показва справка за определена команда. Например:
  man ls

За изход натиснете ‘q’.

 1. cd – сменя текущата директория. Например:
  cd /etc/
 2. ls – показва съдържанието на директорията. Аналог на ‘dir’ в Windows. Например:
  ls /etc

За повече детайлност използвайте
ls -l /etc

 1. cp – копира файл или директория. Например:
  cp source dest

Ако искате да копирате директория, използвайте опцията ‘-R’. Пример:
cp -R source dest

 1. mv – преместване/преименуване на файл. Например:
  mv source dest
 2. rm – изтрива файлове и директории. Например:
  rm somefile

За да изтриете директория, използвайте опцията ‘-R’, можете да използвате и опцията ‘-f ‘, с която не трябва да подтвърждавате изтриването на всеки файл. Например:
rm -Rf /dir

 1. cat – извежда съдържанието на даден файл. Например:
  cat /var/log/messages
 2. more – постранично извежда съдържанието на даден файл. Например:
  more /var/log/messages

За изход натиснете ‘q’. Също така можете да покажете постранично съдържанието от други команди:
ls -l /etc | more

Еквивалент на more е също командата less:
less /var/log/messages

 1. scp – копира файлове по SSH по мрежата на друга машина. Пример:
  scp /local/file user@host.com:/path/to/save/file
 2. tar – архиватор – може да архивира един или повече файлове в един tar файл. Може да се използва и компресия по gzip алгоритъм.За да създадете tar архив използвайте командата:
  tar -cf archive.tar /directory

а за разпаковане:
tar -xf archive.tar

Ако искате да използвате компресия, просто добавете опцията ‘z’ т.е.
tar -czf archive.tar.gz /dir

или
tar -xzf archive.tar.gz

съответно.

 1. grep – претърсва файл за редове по регулярна критерия. Можете да ползвате и fast grep. Например:
  fgrep failure /var/log/messages

Ако не искате да търсите по регулярна критерия по-удобно е да използвате fgrep вместо класическия grep.

 1. find – показва рекурсивен списък на файловете и директориите. При търсене на нещо конктретно използвайте grep.Например:
  find /dir | fgrep log
 2. tail – показва съдържанието на последните редове на даден файл:
  tail /var/log/messages

Ако искате да видите повече, използвайте ключа ‘-n’:
tail -n 50 /var/log/messages

Също така можете да използвате и ключа ‘-f’, за да видите изменението на файла в реално време:
tail -f /var/log/messages

 1. head – като tail, само че показва първите редове на даден файл.
 2. vi – текстов редактор. Има много различни текстови редактори, като emacs и nano. Практически vi го има на всички UNIX/Linux машини и по тази причина е добре да се знае. За да редактирате даден файл, напишете командата
  vi file

За да преминете в режим на редактиране, просто натиснете ‘i’. За да излезете и съхраните редактирания файл натиснете ‘ESC’ и след това ‘wq’, а за да излезете без да съхраните файла натиснете ‘ESC’ и след това ‘q!’. Има още милиони други команди, но за елементарна работа тези са достатъчни. За да научите и разберете тези команди, не трябва да се спирате ,защото има още много други команди, които могат да направят работата Ви по-лесна.

Вашият коментар