AJAX: Час

Автор: human

1-во правим един php файл за да вземем часа:
chas.php

<?PHP echo date("H:i:s"); ?>

След това добавяме ето този код във файла където да показва часа:

<script language="JavaScript">

var url = 'chas.php?rand=';

function getXMLHTTPObject()
{
try {
req = new XMLHttpRequest();
} catch (err1)
{
try {
req = new ActiveXObject("Msxml12.XMLHTTP");
} catch (err2)
{
try {
req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
} catch (err3)
{
req = false;
}
}
}
return req;
}

var http = getXMLHTTPObject();

function handleHttpResponse() {
if (http.readyState == 4) {
document.getElementById('showtime').innerHTML = http.responseText;
}
}

function gettime() {
myRand = parseInt(Math.random()*999999);
http.open("GET", url + myRand, true);
http.onreadystatechange = handleHttpResponse;
http.send(null);
}

</script>
<a onmouseover="gettime()">Mини в/у мене</a><br>Часът е: <div id="showtime"></div>

За да видите часа трябва минете върху надписа Mини в/у мене .

Урока е авторски и преписването е забранено!!!

Вашият коментар