Безплатни AJAX уроци

Ajax анкета без mysql

Автор: Hous

Урокът е взет от w3schools – понеже видях ,че няма ajax анкети и реших да го споделя.

това е файлът който съдържа HTML кодът на анкетата както и самия ajax код с помощта на който изпращаме инфото за това кой отговор сме избрали – като отговора се записва в текстов файл.
index.html

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function getVote(int)
{
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.onreadystatechange=function()
{
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
{
document.getElementById("poll").innerHTML=xmlhttp.responseText;
}
}
xmlhttp.open("GET","poll_vote.php?vote="+int,true);
xmlhttp.send();
}
</script>
</head>
<body>

<div id="poll">
<h3>Харесва ли ви анкетата?</h3>
<form>
Да:
<input type="radio" name="vote" value="0" onclick="getVote(this.value)" />
<br />Не:
<input type="radio" name="vote" value="1" onclick="getVote(this.value)" />
</form>
</div>

</body>
</html>

Функцията getVote() прави следното:
Създава XMLHttpRequest обект
Създава функция която да бъде изпълнена когато получим отговор от сървърът
Изпраща запитването от файлът на сървъра
Забележете ,че параметърът vote е добавен във URL адреса заедно със вотът да/не

Сега и файлът който обработва вотът ви и го записва във текстовия файл:
poll_vote.php

<?php
$vote = $_REQUEST['vote'];

//get content of textfile
$filename = "poll_result.txt";
$content = file($filename);

//put content in array
$array = explode("||", $content[0]);
$yes = $array[0];
$no = $array[1];

if ($vote == 0)
{
$yes = $yes + 1;
}
if ($vote == 1)
{
$no = $no + 1;
}

//vkarvame rezultattite vav txt fail po tozi nachin koito izglejdat taka 0 || 0
$insertvote = $yes."||".$no;
$fp = fopen($filename,"w");
fputs($fp,$insertvote);
fclose($fp);
?>

<h2>Резултати:</h2>
<table>
<tr>
<td>Да:</td>
<td>
<div style="background:green;width:<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?> ;heigh:20;"></div>
<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>%
</td>
</tr>
<tr>
<td>Не:</td>
<td>
<div style="background:green;width:<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>;height:20;"></div>
<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>%
</td>
</tr>
</table>

Трябва ни и един файл poll_result.txt – където се записват резултатите , той трябва да се намира в директорията на файловете който създадохме до сега.

Файлът poll_vote.php действа така:
Приема стойността изпратена от javascript-ът в html файлът,след това взима съдържанието на файлът poll_result.txt след което прибравя избраният отговор при кликването да/не
и става от примерно 0 || 0 става 1 | |0 при следващия вот (ако същият отговор е избран ) става 2 || 0

Този урок е само за пример. Защо не трябва да се използва ?
-Защото няма ограничение за това кой и кога/колко пъти може да дава вот в анкетата.Това разбира се може с малко php да се нагласи към вашия сайт.

Урокът не е авторски и може да го копирате свободно.

Архив с необходимите файлове

Вашият коментар