Слайдер без javascript

Автор: Hous

Идеята на слайдера е да покаже, че може да се направи същата ефективност като останалите jquery/javascript слайдери, без да се налага да използвате javascript.

<style.main{
width:905px;
margin:0px auto;
background:#fafafa;
border:1px solid #dedede;
}
.frame{
display:inline-block;
margin-right:5px;
}

C++ . Пресмятане на детерминанта

Автор: DevNull

Здравейте.
Понеже по дисциплина „Основи на програмирането“ изучавам C++ реших да направя своя програма за пресмятане на детерминанта от 3 реда и 3 стълба (ЛААГ – Линейна алгебра и аналитична геометрия) и да я споделя с вас.

#include<iostream

Зарежедане на външни контролери.

Автор: index

Това е патч за Codeigniter . Не е нужно да се инсталира HMVC добавката за зареждате от външна директория контролери.
В какво е състои той ?
Обикноенните контролери се намират в applications/controllers/{$ControllerName}
А Линка е : http://{$HOST}/{$ControllerName}
Обаче …

CodeIgniter – Multiple File Upload

Автор: Fakeheal

Така и така съм ги подхванала качването на много файлове отведнъж. Този път ще разясня малък “проблем”, който получих при използването на атрибута multiple, при полето за файл и качването на файловете използвайки default upload class-a на CodeIgniter.…

Прост Калкулатор Изговарящ Резултата

Автор: IzKuFeLiQqQqQ

Здравейте! Ще ви покажа как направите прост калкакулатор с помоща на Visual Basic.

Използвани контролери:
• 2 броя TextBox – За въвеждане на 2-те стойности за изчисление
• 4 броя RadioButton – Избор на съответната функция за изчисление…

Web slider в 12 лесни стъпки

Автор: Nazi_93

Здравейте, в този урок ще ви покажа как да си направите уеб слайдър.
[1] Направете нов документ (размерите не са от значение)

[2] Изберете Rectangle Tool (U) и направете форма (моята е с размери 750х350px и цвят #e5e5e5)…

Лепкав хедър със скролиране.

Автор: Jorko

Сега ще започнем с кодът сега ще ви го напиша долу и после ще обясня кой ред за какво служи.

#header{
width: 100%;
height: 66px;
background-color: blue;
position: fixed;
top: 0px;;
left: 0px;
}

#header_wrap{
width: 900px;
height: 

Скрулващ хедър със jQuery

Автор: Hous

<div id="header" style="color:#ddd;background:#777;border:1px #ccc dashed;width:100%;"Logo | Menu | Menu | Search
</div<br<br<brtest test test<br<br<brtest test test<br<br<brtest test test<br<br<brtest test test<br<br<brtest test