BBCode И Емотикони в заглавията и описанията на темите

Ако по някога ви се е искало да въ бъдат позволени тия екстрички като BBCode и Емотикончетата в заглавията на темите и техните описания ето как можете лесно да го направите с този мод:

#
#-----[ ОТВОРИ ]------------------------------------------
#
index.php
#
#-----[ НАМЕРИ ]------------------------------------------
#
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
#
#-----[ СЛЕД ТОЗИ РЕД, ПОСТАВИ ТОВА ]------------------------------------------
#
// Allow smilies / bbCode in forum description
include($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.'.$phpEx);
#
#-----[ НАМЕРИ ]------------------------------------------
#
'FORUM_DESC' => $forum_data[$j]['forum_desc'],
#
#-----[ ЗАМЕСТИ С ТОВА ]------------------------------------------
#
'FORUM_DESC' => smilies_pass(bbencode_second_pass($forum_data[$j]['forum_desc'], '')),
#
#-----[ ОТВОРИ ]------------------------------------------
#
admin/admin_forums.php
#-----[ НАМЕРИ ]------------------------------------------
#
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_admin.'.$phpEx);
#
#-----[ СЛЕД ТОЗИ РЕД, ПОСТАВИ ТОВА ]------------------------------------------
#
// Allow smilies / bbCode in forum description
include($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.'.$phpEx);
#
#-----[ НАМЕРИ ]------------------------------------------
#
// There is no problem having duplicate forum names so we won't check for it.
$sql = "INSERT INTO " . FORUMS_TABLE . " (forum_id, forum_name, cat_id, forum_desc, forum_order, forum_status, prune_enable" . $field_sql . ")
VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . $value_sql . ")";

#
#-----[ ЗАМЕСТИ С ТОВА ]------------------------------------------
#
// There is no problem having duplicate forum names so we won't check for it (battye: bbcode mod edit)
$sql = "INSERT INTO " . FORUMS_TABLE . " (forum_id, forum_name, cat_id, forum_desc, forum_order, forum_status, prune_enable" . $field_sql . ") VALUES ('" . $next_id . "', '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", '" . str_replace("\'", "''", bbencode_first_pass($HTTP_POST_VARS['forumdesc'], $uid)) . "', $next_order, " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . $value_sql . ")";
#
#-----[ НАМЕРИ ]------------------------------------------
#
$sql = "UPDATE " . FORUMS_TABLE . "
SET forum_name = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', cat_id = " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", forum_desc = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumdesc']) . "', forum_status = " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", prune_enable = " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . "
WHERE forum_id = " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL]);
#
#-----[ ЗАМЕСТИ С ТОВА ]------------------------------------------
#
$sql = "UPDATE " . FORUMS_TABLE . "
SET forum_name = '" . str_replace("\'", "''", $HTTP_POST_VARS['forumname']) . "', cat_id = " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_CAT_URL]) . ", forum_desc = '" . str_replace("\'", "''", bbencode_first_pass($HTTP_POST_VARS['forumdesc'], $uid)) . "', forum_status = " . intval($HTTP_POST_VARS['forumstatus']) . ", prune_enable = " . intval($HTTP_POST_VARS['prune_enable']) . "
WHERE forum_id = " . intval($HTTP_POST_VARS[POST_FORUM_URL]);
#
#-----[ НАМЕРИ ]------------------------------------------
#
'FORUM_DESC' => $forum_rows[$j]['forum_desc'],
#
#-----[ ЗАМЕСТИ С ТОВА ]------------------------------------------
#
'FORUM_DESC' => bbencode_second_pass($forum_rows[$j]['forum_desc'], ''),
#
#-----[ SAVE И ЗАТВОРИ ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ ]------------------------------------------

Вашият коментар