JavaScript Уроци

bbcode editor и parser v2

Автор: IzKuFeLiQqQqQ

Мисля, че е време да ви представя и втората версия на bbcode editor и parser! Тук всичко е написано на jQuery(което прави и библиотеката задължителна). Има и нови функции за offtopic, клипове от vbox7.com и youtube.com, оцветяване на кода(благодарение на prettify). Също така използвам и Алтернативи на alert,confirm и prompt v2 вместо стандартните prompt,confirm и alert функции. Има и други новости, но тях ги оставам на вас да ги разучите

За да не трупаме урока с излишни редове си изтеглете prettify и Алтернативи на alert,confirm и prompt v2 . А тук ще ви представя само файловете за самия скрипт за bbcode editor и parser!

BBbutons.js

$.fn.bbcodetoolbar = function(data) { //създаваме функцията за показване на bbcode editor-a
var i = $('.toolbar').length;
if ($('.toolbar#tool' + i).is(':visible')) {
i++;
}
var $this = $(this);

var def_data = {
'b' : false,
'i' : false,
'u' : false,
's' : false,
'l' : false,
'c' : false,
'r' : false,
'j' : false,
'list' : false,
'url' : false,
'img' : false,
'imgUrl' : false,
'code' : false,
'quote' : false,
'offtopic' : false,
'player' : false,
'fontcolor' : false,
'fontsize' : false,
'table' : false,
'emoticons' : false
};

if (data) {
var show=[];
datata = data.split(',');
for (var val in def_data) {
show[val] = false;
}
$.each(datata,function(i,v) {
show[v] = true;
});
}
else {
var show=[];
for (var val in def_data) {
show[val] = true;
}
}
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .button', function() {
var alt = $(this).attr('alt');
$this.addTags('[' + alt + ']', '[/' + alt + ']');
});
$('body').on("change", '.toolbar#tool' + i +' > .fontcolor', function() {
$this.addTags('[color=' + $(this).val() + ']', '[/color]');
});
$('body').on("change", '.toolbar#tool' + i +' > .fontsize', function() {
$this.addTags('[size=' + $(this).val() + ']', '[/size]');
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .unList', function() {
$this.addTags("[list=un]\n[*]","[/*]\n[/list]");
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .orList', function() {
$this.addTags("[list=or]\n[*]","[/*]\n[/list]");
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .listItem', function() {
$this.addTags("\n[*]","[/*]");
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .addTable', function() {
$this.addTable();
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .btnPicture', function() {
$this.addImage();
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .btnLink', function() {
$this.addUrl();
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .btnLinkPicture', function() {
$this.addImgUrl();
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .vbox7, .toolbar#tool' + i +' > .youtube', function() {
var site = $(this).attr('class').split(' ')[1];
$this.addPlayer(site);
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .showSmiles', function() {
$this.showSmiles();
});
$('body').on('click', '.toolbar#tool' + i +' > .smiles > .emotions', function() {
var alt = $(this).attr('alt');
$this.addTags('', ' ' + alt + ' ');
});

var tools = "";
tools += "<div class=\"toolbar\" id=\"tool" + i + "\">";
if(show['b']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/bold.gif\" alt=\"b\" title=\"Удебеленяване\" />";
if(show['i']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/italic.gif\" alt=\"i\" title=\"Наклоняване\" />";
if(show['u']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/underline.gif\" alt=\"u\" title=\"Подчертаване\"/>";
if(show['s']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/strike.gif\" alt=\"s\" title=\"Зачеркване\"/>";
if(show['l']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/left.png\" alt=\"l\" title=\"Подравняване в ляво\"/>";
if(show['c']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/center.png\" alt=\"c\" title=\"Подравняване в центъра\"/>";
if(show['r']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/right.png\" alt=\"r\" title=\"Подравняване в дясно\"/>";
if(show['j']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/justify.png\" alt=\"j\" title=\"Двостранно подравняване\"/>";
if(show['list']) {
tools += "<img class=\"function unList\" src=\"images/unordered.gif\" title=\"Списък\"/>";
tools += "<img class=\"function orList\" src=\"images/ordered.gif\" title=\"Списък с номерация\"/>";
tools += "<img class=\"function listItem\" src=\"images/listItem.gif\" title=\"Елемент на списък\"/>";
}
if(show['url']) tools += "<img class=\"function btnLink\" src=\"images/link.gif\" title=\"Добави линк\"/>";
if(show['img']) tools += "<img class=\"function btnPicture\" src=\"images/picture.gif\" title=\"Добави снимка\"/>";
if(show['imgUrl']) tools += "<img class=\"function btnLinkPicture\" src=\"images/linkpic.gif\" title=\"Добави снимка с линк\"/>";
if(show['quote']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/quote.gif\" alt=\"quote\" title=\"Цитат\"/>";
if(show['code']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/code.gif\" alt=\"code\" title=\"Код\"/>";
if(show['offtopic']) tools += "<img class=\"button\" src=\"images/offtopic.gif\" alt=\"offtopic\" title=\"Извън темата\"/>";

if(show['player']) {
tools += "<img class=\"function vbox7\" src=\"images/vbox.png\" id=\"vbox7\" title=\"vbox7\"/>";
tools += "<img class=\"function youtube\" src=\"images/youtube.jpg\" id=\"youtube\" title=\"youtube\"/>";
}
if(show['fontcolor']) {tools += "<br /><select name=\"fontcolor\" class=\"fontcolor\">";
tools += "<option value=\"0\" style=\"color:black\">Изберете цвят</option>";
tools += "<option value=\"black\" style=\"color:black\">Черенo</option>";
tools += "<option value=\"silver\" style=\"color:silver\">Сребро</option>";
tools += "<option value=\"gray\" style=\"color:gray\">Сиво</option>";
tools += "<option value=\"maroon\" style=\"color:maroon\">Кестеняво</option>";
tools += "<option value=\"red\" style=\"color:red\">Червено</option>";
tools += "<option value=\"navy\" style=\"color:navy\">Тъмносиньо</option>";
tools += "<option value=\"blue\" style=\"color:blue\">Синьо</option>";
tools += "<option value=\"green\" style=\"color:green\">Зелено</option>";
tools += "<option value=\"olive\" style=\"color:olive\">Маслиненозелено</option>";
tools += "<option value=\"yellow\" style=\"color:yellow;background-color:red;\">Жълто</option>";
tools += "<option value=\"white\" style=\"color:white;background-color:#ADADAD;\">Бяло</option>";
tools += "<option value=\"purple\" style=\"color:purple\">Пурпурен</option>";
tools += "</select>";
}
if(show['fontsize']) {
tools += "<select name=\"fontsize\" class=\"fontsize\">";
tools += "<option value=\"0\">Изберете размер</option>";
tools += "<option value=\"7\">Много малък</option>";
tools += "<option value=\"9\">Малък</option>";
tools += "<option value=\"12\">Нормален</option>";
tools += "<option value=\"18\">Голям</option>";
tools += "<option value=\"24\">Много голям</option>";
tools += "</select>";
}
if(show['table']) {
tools += "Колони: <input type='text' name='tbcols' class='tbcols' size='1' maxlength='2'/>";
tools += "Редове: <input type='text' name='tbrows' class='tbrows' size='1' maxlength='2'/>";
tools += "<input type='button' name='addTable' class='addTable' value='Добави таблица'/>";
}
if(show['emoticons']) tools += "<input type='button' class='showSmiles' value='Емотикони'/><div class='smiles'></div><br />"; //ако не искате да имате smiles махнете този ред!
tools += "</div>";
$this.before(tools);
$this.appendTo('.toolbar#tool' + i);
var dir = "smiles/"; //въведи папката в която са картинките
var title = "";
var link = ['smile.gif', 'sad.gif', 'laught.gif', 'bleh.gif', 'shy.gif', 'cool.gif', 'love.gif', 'angel.gif', 'bye.gif', 'thumbsup.gif', 'chin.gif', 'bop.gif',
'crazy.gif', 'mad.gif', 'spock.gif', 'explode.gif', 'drool.gif', 'popcorn.gif', 'icecream.gif', 'arms.gif', 'baby.gif', 'badday.gif', 'bananadance.gif',
'banned.gif', 'bash.gif', 'beer.gif', 'beer2.gif', 'biggrin.gif', 'blink.gif', 'bouncy.gif', 'bow.gif', 'cake.gif', 'chair.gif', 'cheekkiss.gif', 'cigar.gif',
'clap.gif', 'clover.gif', 'clown.gif', 'confused.gif', 'console.gif', 'cry.gif', 'cry2.gif', 'cupid.gif', 'drinks.gif', 'dry.gif', 'dumbells.gif', 'dunce.gif',
'evil.gif', 'evilmad.gif', 'excited.gif', 'fart.gif', 'fish.gif', 'fishing.gif', 'flowers.gif', 'gathering.gif', 'goodgrief.gif', 'greedy.gif', 'group.gif',
'guns.gif', 'happy.gif', 'happy2.gif', 'happyno.gif', 'happyyes.gif', 'hbd.gif', 'hooray.gif', 'horse.gif', 'hug.gif', 'huglove.gif', 'hump.gif', 'jawdrop.gif',
'kissing.gif', 'kissing2.gif', 'lol.gif', 'look.gif', 'lovers.gif', 'music.gif', 'no.gif', 'ohmy.gif', 'ouch.gif', 'poke.gif', 'puke.gif', 'rant.gif', 'rant2.gif',
'rofl.gif', 'rolleyes.gif', 'shoot.gif', 'shoot2.gif', 'shutup.gif', 'sick.gif', 'slaphead.gif', 'sleep.gif', 'sleeping.gif', 'smartass.gif', 'snap.gif',
'stamp.gif', 'stereo.gif', 'strongbench.gif', 'tears.gif', 'tease.gif', 'therethere.gif', 'thumbsdown.gif', 'unsure.gif', 'wavecry.gif', 'weakbench.gif', 'weirdo.gif',
'what.gif', 'whip.gif', 'whistle.gif', 'wiggle.gif', 'wink.gif', 'worthy.gif', 'wub.gif', 'yawn.gif', 'yikes.gif']; //въведи името на всяка една картинка
var icon = [':)', ':(', ':D', ':P', '(shy)', '8)', '(h)', '(angel)', '(bye)', '(thumbsup)', '(chin)', '(bop)', '(crazy)', '(mad)', '(spock)', ':@', '(drool)',
'(popcorn)', '(icecream)', '(arms)', '(baby)', '(badday)', '(bananadance)', '(banned)', '(bash)', '(beer)', '(beer2)', '(biggrin)', '(blink)', '(bouncy)', '(bow)', '(cake)',
'(chair)', '(cheekkiss)', '(cigar)', '(clap)', '(clover)', '(clown)', '(confused)', '(console)', ';(', ':S', '(cupid)', '(drinks)', '(dry)', '(dumbells)', '(dunce)',
'(evil)', '(evilmad)', '(excited)', '(fart)', '(fish)', '(fishing)', '(flowers)', '(gathering)', '(goodgrief)', '(greedy)', '(group)', '(guns)', '(happy)', '(happy2)',
'(happyno)', '(happyyes)', '(hbd)', '(hooray)', '(horse)', '(hug)', '(huglove)', '(hump)', '(jawdrop)', ':*', '(kissing2)', '(lol)', '(look)', '(lovers)', '(music)', '(no)',
'(ohmy)', '(ouch)', '(poke)', '(puke)', '(rant)', '(rant2)', '(rofl)', '(rolleyes)', '(shoot)', '(shoot2)', ':X', '(sick)', '(slaphead)', '(sleep)', '(sleeping)',
'(smartass)', '(snap)', '(stamp)', '(stereo)', '(strongbench)', '(tears)', '(tease)', '(therethere)', '(thumbsdown)', '(unsure)', '(wavecry)', '(weakbench)', '(weirdo)',
'(what)', '(whip)', '(whistle)', '(wiggle)', ';)', '(worthy)', '(wub)', '(yawn)', '(yikes)']; //въведи съответния текст(иконката) който ще се добавя в textarea-та

jQuery.each(link, function(i, v) { //за всяки веведен линк...
var cont = $('.smiles').html();
title = v.split('.')[0];
$('.smiles').html(cont + "<img src='" + dir + v + "' class=\"emotions\" title=\""+title+"\" alt=\"" + icon[i] + "\"/> "); //... ще се добавя нов img над textareata
});
}
$.fn.checkSelect = function() { //функция проверяваща дали има селектиран текст
var $this = $(this);
var len = $this.val().length;
var start = $this[0].selectionStart;
var end = $this[0].selectionEnd;
var selectedText = $this.val().substring(start, end);
if (selectedText) return selectedText;
else return false;
}

$.fn.selectRange = function(start, end) {//функция преместваща курсора
return this.each(function() {
if (this.setSelectionRange) {
this.focus();
this.setSelectionRange(start, end);
} else if (this.createTextRange) {
var range = this.createTextRange();
range.collapse(true);
range.moveStart('character', start);
range.moveEnd('character', end);
range.select();
}
});
}

$.fn.showSmiles = function() { //функция за показване на списъка с емотиконките
$this = $(this);
$the = $this.parents('.toolbar');
$the.find('.smiles').stop();
var position = $the.find('.showSmiles').position();
var widthsh = $the.find('.showSmiles').width();
var height = $the.find('.showSmiles').height()+7;
var width = $the.find('.smiles').width() / 2;
$the.find('.smiles').css({
left: position.left - width + widthsh,
top: position.top + height
});
if (!$the.find('.smiles').is(':visible')) $the.find('.smiles').slideDown('fast');
var mouse_is_inside = false;
$('.smiles').hover(function() {
mouse_is_inside = true;
}, function() {
mouse_is_inside = false;
});
$("body").mouseup(function() {
if (!mouse_is_inside) $the.find('.smiles').slideUp('fast');
});
}

$.fn.addTags = function(openTag, closeTag) { //функция за добавяне на тагове
if (closeTag == "[/color]" || closeTag == "[/size]") {
$("option[value='0']").attr('selected', 'selected');
} //ако таг2 е [/color] или [/size] при изпълнение на функцията ще се селектне отново първия option
var $this = $(this);
var select = $this.checkSelect();
var scrollTop = $this.scrollTop;
var scrollLeft = $this.scrollLeft;
var len = $this.val().length;
var start = $this[0].selectionStart;
var end = $this[0].selectionEnd;
var selectedText = $this.val().substring(start, end);
var replacement = openTag + selectedText + closeTag;
$this.val($this.val().substring(0, start) + replacement + $this.val().substring(end, len));
$this.scrollTop = scrollTop;
$this.scrollLeft = scrollLeft;
var oplen = (openTag != "") ? openTag.length+start : closeTag.length+end ;
var cllen = closeTag.length+end;
if(select) $this.selectRange(end+cllen,end+cllen);
else $this.selectRange(oplen,oplen);
}

$.fn.addPlayer = function(site) {//функция за добавяне на плеъра от vbox7.com или youtube.com
$this = $(this);
var select = $this.checkSelect();
var text;
if (select) {
if(select.indexOf(site+'.com') > -1) $this.addTags("[" + site + "]", "[/" + site + "]");
}
else {
jqcustom('Въведете линк от <a href="http://' + site + '.com" target="_blank">http://' + site + '.com</a>', {
'type': 'prompt',
'title': 'Добавяне на player',
'ok': 'Готово',
'cancel': 'Отказ',
'value': 'http://'
}, function(url) {
if (url && url != 'http://' && url.indexOf(site+'.com') > -1 ) {
text = "[" + site + "]" + url + "[/" + site + "]";
$this.addTags('', text);
}
});
}
}

$.fn.addTable = function() { //функция за създаване на таблица
var $this = $(this); //взимаме id-то на textarea-та
$the = $this.parents('.toolbar');
var rows = $the.find('.tbrows').val(); //стойноста на input rows т.е колко реда да има таблицата
var cols = $the.find('.tbcols').val(); //стойноста на input cols т.е колко колони да има таблицата
var text = "\n[table]\n";
for (i = 1; i <= rows; i++) { //за всяки ред добавяме код за редове
text += "[tr]\n";
for (k = 1; k <= cols; k++) { //за всяки колона добавяме код за колона
text += "[td]";
text += "[/td]\n";
}
text += "[/tr]\n";
}
text += "[/table]\n";
if (cols > 0 && rows > 0) $this.addTags('', text); //добавяме таблицата към textarea-та
$the.find('.tbrows').val("");
$the.find('.tbcols').val(""); //изчистваме 2-та input-а
}

$.fn.addImage = function() { //функция за добавяне на снимка
$this = $(this);
var text;
var select = $this.checkSelect();
if (select) {
$this.addTags('[img]', '[/img]');
} else {
jqcustom('Въведи линк към картинката', {
'type': 'prompt',
'title': 'Добавяне на картинката',
'ok': 'Готово',
'cancel': 'Отказ',
'value': 'http://'
}, function(url) {
if (url && url != 'http://') {
text = '[img]' + url + '[/img]';
$this.addTags('', text);
}
});
}
}

$.fn.addUrl = function() { //функция за добавяне на линк
$this = $(this);
var text;
var select = $this.checkSelect();
jqcustom('Въведете линк', {
'type': 'prompt',
'title': 'Добавяне на линк',
'ok': 'Готово',
'cancel': 'Отказ',
'value': 'http://'
}, function(url) {
if (url && url != 'http://') {
if (select) {
$this.addTags('[url=' + url + ']', '[/url]');
} else {
jqcustom('Въведете име на линка', {
'type': 'prompt',
'title': 'Добавяне на линк',
'ok': 'Готово',
'cancel': 'Отказ'
}, function(url2) {
url2 = (url2) ? url2 : "link";
text = '[url=' + url + ']' + url2 + '[/url]';
$this.addTags('', text);
});
}
}
});
}

$.fn.addImgUrl = function() { //функция за добавяне на снимка с линк
$this = $(this);
var text;
var select = $this.checkSelect();
jqcustom('Въведете линк', {
'type': 'prompt',
'title': 'Добавяне на линк с картинка',
'ok': 'Готово',
'cancel': 'Отказ',
'value': 'http://'
}, function(url) {
if (url && url != 'http://') {
if (select) {
$this.addTags('[img=' + url + ']', '[/img]');
} else {
jqcustom('Въведи линк към картинката', {
'type': 'prompt',
'title': 'Добавяне на линк с картинка',
'ok': 'Готово',
'cancel': 'Отказ',
'value': 'http://'
}, function(url2) {
if (url2 && url2 != 'http://') {
text = '[img=' + url + ']' + url2 + '[/img]';
$this.addTags('', text);
}
});
}
}
});
}

$(function() {
$(".showoff").click(function() { //скрипт за показване съдържанието на offtopic
$(this).parents(".offtable").find(".offtopic").toggle();
});
});

BBbutons.css

.button,.function {
border: 1px solid
#ccc;margin: 1px;
padding: 2px;
}

.button:hover,.function:hover {
filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity = 60);
-moz-opacity: 0.6;
opacity: 0.6;
}

.smiles {
border: black 1px solid;
display: none;
position: absolute;
background: #b7b8ba;
width: 600px ;
}
.smiles img {
cursor: pointer;
}

.code {
border:solid 1px black;
width:90%;
}

.quote {
background-color:#C7C7C7;
border:solid 1px black;
width:90%;
}

.offtopic {
width:90%;
display:none;
background-color:#C7C7C7;
border:solid 1px black;
}

bbcode.php

<?php
function bbcode($text) {
$text = preg_replace("/\[b\](.+?)\[\/b\]/is", '<b>$1</b>', $text); //заменяме bbcode текст с html-а <b>текст</b>... надолу се прави абсолютно същотото за всеки bbcode

$text = preg_replace("/\[i\](.+?)\[\/i\]/is", '<i>$1</i>', $text);

$text = preg_replace("/\[u\](.+?)\[\/u\]/is", '<u>$1</u>', $text);

$text = preg_replace("/\[l\](.+?)\[\/l\]/is",
'<div style="text-align:left;">$1</div>', $text);

$text = preg_replace("/\[c\](.+?)\[\/c\]/is",
'<div style="text-align:center;">$1</div>', $text);

$text = preg_replace("/\[r\](.+?)\[\/r\]/is",
'<div style="text-align:right;">$1</div>', $text);

$text = preg_replace("/\[j\](.+?)\[\/j\]/is",
'<div style="text-align:justify;">$1</div>', $text);

$text = preg_replace("/\[s\](.+?)\[\/s\]/is", '<strike>$1</strike>', $text);

$patterns = array('
/\[url\=(.*?)\](.*?)\[\/url\]/is',
'/\[img\=(.*?)\](.*?)\[\/img\]/is',
'/\[url\](.*?)\[\/url\]/is',
'/\[img\](.*?)\[\/img\]/is',
'/(^(http|https)(\S+))/is'
);
$replaces = array('<a href="$1" target="_blank">$2</a>',
'<a href="$1" target="_blank"><img src="$2" target="_blank"/></a>',
'<a href="$1" target="_blank">$1</a>', '<img src="$1" target="_blank"/>',
'<a href="$1" target="_blank">$1</a>');

$text = preg_replace($patterns, $replaces, $text);

$text = preg_replace("/\[list=un\](.+?)\[\/list\]/is", '<ul>$1</ul>', $text);

$text = preg_replace("/\[list=or\](.+?)\[\/list\]/is", '<ol>$1</ol>', $text);

$text = preg_replace("/\[\*\](.+?)\[\/\*\]/is", '<li>$1</li>', $text);

$text = preg_replace("/\[quote\](.+?)\[\/quote\]/is",
'<table cellspacing="1" border="0"><tr><td class="quote">Цитат:</td></tr><tr><td>$1</td></tr></table>',
$text);

$text = preg_replace("/\[quote\=(.+?)](.+?)\[\/quote\]/is",
'<table cellspacing="1" border="0"><tr><td class="quote">$1 каза:</td></tr><tr><td>$2</td></tr></table>',
$text);

$text = preg_replace("/\[color\=(.+?)\](.+?)\[\/color\]/is",
'<span style="color:$1">$2</span>', $text);

$text = preg_replace("/\[size\=(.+?)\](.+?)\[\/size\]/is",
'<span style="font-size:$1px;">$2</span>', $text);

$text = preg_replace("/\[code\](.+?)\[\/code\]/is",
'<table cellspacing="1" border="0"><tr><td>Code:</td></tr><tr><td class="code"><code class="prettyprint">$1</code></td></tr></table>',
$text);

$dir = "smiles"; //папката в която са картинките
$smiles = array(':)', ':(', ':D', ':P', '(shy)', '8)', '(h)', '(angel)', '(bye)',
'(thumbsup)', '(chin)', '(bop)', '(crazy)', '(mad)', '(spock)', ':@', '(drool)',
'(popcorn)', '(icecream)', '(arms)', '(baby)', '(badday)', '(bananadance)',
'(banned)', '(bash)', '(beer)', '(beer2)', '(biggrin)', '(blink)', '(bouncy)',
'(bow)', '(cake)', '(chair)', '(cheekkiss)', '(cigar)', '(clap)', '(clover)',
'(clown)', '(confused)', '(console)', ';(', ':S', '(cupid)', '(drinks)', '(dry)',
'(dumbells)', '(dunce)', '(evil)', '(evilmad)', '(excited)', '(fart)', '(fish)',
'(fishing)', '(flowers)', '(gathering)', '(goodgrief)', '(greedy)', '(group)',
'(guns)', '(happy)', '(happy2)', '(happyno)', '(happyyes)', '(hbd)', '(hooray)',
'(horse)', '(hug)', '(huglove)', '(hump)', '(jawdrop)', ':*', '(kissing2)',
'(lol)', '(look)', '(lovers)', '(music)', '(no)', '(ohmy)', '(ouch)', '(poke)',
'(puke)', '(rant)', '(rant2)', '(rofl)', '(rolleyes)', '(shoot)', '(shoot2)',
':X', '(sick)', '(slaphead)', '(sleep)', '(sleeping)', '(smartass)', '(snap)',
'(stamp)', '(stereo)', '(strongbench)', '(tears)', '(tease)', '(therethere)',
'(thumbsdown)', '(unsure)', '(wavecry)', '(weakbench)', '(weirdo)', '(what)',
'(whip)', '(whistle)', '(wiggle)', ';)', '(worthy)', '(wub)', '(yawn)',
'(yikes)'); //текста който е бил в textarea-та
$smileslink = array('smile.gif', 'sad.gif', 'laught.gif', 'bleh.gif', 'shy.gif',
'cool.gif', 'love.gif', 'angel.gif', 'bye.gif', 'thumbsup.gif', 'chin.gif',
'bop.gif', 'crazy.gif', 'mad.gif', 'spock.gif', 'explode.gif', 'drool.gif',
'popcorn.gif', 'icecream.gif', 'arms.gif', 'baby.gif', 'badday.gif',
'bananadance.gif', 'banned.gif', 'bash.gif', 'beer.gif', 'beer2.gif',
'biggrin.gif', 'blink.gif', 'bouncy.gif', 'bow.gif', 'cake.gif', 'chair.gif',
'cheekkiss.gif', 'cigar.gif', 'clap.gif', 'clover.gif', 'clown.gif',
'confused.gif', 'console.gif', 'cry.gif', 'cry2.gif', 'cupid.gif', 'drinks.gif',
'dry.gif', 'dumbells.gif', 'dunce.gif', 'evil.gif', 'evilmad.gif', 'excited.gif',
'fart.gif', 'fish.gif', 'fishing.gif', 'flowers.gif', 'gathering.gif',
'goodgrief.gif', 'greedy.gif', 'group.gif', 'guns.gif', 'happy.gif',
'happy2.gif', 'happyno.gif', 'happyyes.gif', 'hbd.gif', 'hooray.gif',
'horse.gif', 'hug.gif', 'huglove.gif', 'hump.gif', 'jawdrop.gif', 'kissing.gif',
'kissing2.gif', 'lol.gif', 'look.gif', 'lovers.gif', 'music.gif', 'no.gif',
'ohmy.gif', 'ouch.gif', 'poke.gif', 'puke.gif', 'rant.gif', 'rant2.gif',
'rofl.gif', 'rolleyes.gif', 'shoot.gif', 'shoot2.gif', 'shutup.gif', 'sick.gif',
'slaphead.gif', 'sleep.gif', 'sleeping.gif', 'smartass.gif', 'snap.gif',
'stamp.gif', 'stereo.gif', 'strongbench.gif', 'tears.gif', 'tease.gif',
'therethere.gif', 'thumbsdown.gif', 'unsure.gif', 'wavecry.gif', 'weakbench.gif',
'weirdo.gif', 'what.gif', 'whip.gif', 'whistle.gif', 'wiggle.gif', 'wink.gif',
'worthy.gif', 'wub.gif', 'yawn.gif', 'yikes.gif'); //въведи съответното име на всяка една картинка
$i = 0;
foreach ($smiles as $sm) {
$title = preg_replace('/\.(png|gif|jpeg|jpg)/i', '', $smileslink[$i]);
$text = str_replace(" ".$sm." ", "<img src='$dir/$smileslink[$i]' title='$title'/>", $text);
$i++;
}

$text = nl2br($text); //преобразува всички празни редове до <br />

$s1s = array('/\[table\]\<br \/\>/is', '/\[td\]\<br \/\>/is', '/\[\/td\]\<br \/\>/is',
'/\[tr\]\<br \/\>/is', '/\[\/tr\]\<br \/\>/is', '/\<li\>\<br \/\>/is', '/\<\/li\>\<br \/\>/is',
'/\<ol\>\<br \/\>/is', '/\<ul\>\<br \/\>/is');
$bez = array('[table]', '[td]', '[/td]', '[tr]', '[/tr]', '<li>', '</li>',
'<ol>', '<ul>');
$text = preg_replace($s1s, $bez, $text); //махам <br /> от някои места за да се изместват нещата

$text = preg_replace("/\[table\](.+?)\[\/table\]/is",
'<table border="1" max-width="600">$1</table>', $text);

$text = preg_replace("/\[tr\](.+?)\[\/tr\]/is", '<tr>$1</tr>', $text);

$text = preg_replace("/\[td\](.+?)\[\/td\]/is", '<td>$1</td>', $text);

if (preg_match_all('/\<!--YouTube Error: bad URL entered-->(.+?)\[\/youtube\]/is', $text, $answers, PREG_SET_ORDER)) {
foreach($answers AS $answer) {
if (preg_match('/youtube.com\/watch\?v\=(.+?)([\&])/is', $answer[1] . '&', $id)) {
$embed = '<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/' .
$id[1] . '" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';
$text = str_replace($answer[0], $embed, $text);
} else
$text = str_replace($answer[0], '', $text);
}
}

if (preg_match_all('/\[vbox7\](.+?)\[\/vbox7\]/is', $text, $answers, PREG_SET_ORDER)) {
foreach($answers AS $answer) {
if (preg_match('/vbox7.com\/play\:(.+?)([\&])/is', $answer[1] . '&', $id)) {
$embed = '<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="450" height="403"><param name="movie" value="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=' .
$id[1] . '"><param name="quality" value="high"><embed src="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=' .
$id[1] . '" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object>';
$text = str_replace($answer[0], $embed, $text);
} else
$text = str_replace($answer[0], '', $text);
}
}

$text = preg_replace("/\[offtopic\](.+?)\[\/offtopic\]/is",
'<table class="offtable" cellspacing="1" border="0"><tr><td><input type="button" class="showoff" value="offtopic"/></td></tr><tr><td class="offtopic">$1</td></tr></table>',
$text);

return stripslashes($text); //връща променото съдържание
}
?>

demo.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>bbcode editor+parser</title>
<link rel='stylesheet' href='jQcustom.css' type='text/css' media='all'/>
<link rel='stylesheet' href='prettify.css' type='text/css' media='all'/>
<link rel='stylesheet' href='BBbutons.css' type='text/css' media='all'/>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jQcustom.js" type="text/javascript"></script>
<script src="BBbutons.js" type="text/javascript"></script>
<script src="prettify.js" type="text/javascript"></script>
<script>
$(function() {
prettyPrint();
});
</script>
</head>
<body style="background: #ececec;">
<form method="post">
<script>
$(function() {
$('#area').bbcodetoolbar();
});
</script>
<textarea id="area" name="txtarea" cols="130" rows="20"></textarea><br />
<input type="submit" name="submit" value="Прегледай"/>
</form>
<br />
<?php
if(isset($_POST['submit'])) {
include "bbcode.php";
echo bbcode(htmlspecialchars($_POST['txtarea']));
}
?>

</form>
-----------------------------------------
<form method="post">
<script>
$(function() {
$('#area2').bbcodetoolbar("b,i,s,img");//отделяте със запетаи бутоните които искате! Вижте js файла за текстовете за бутоните!
});
</script>
<textarea id="area2" name="txtarea2" cols="130" rows="20"></textarea><br />
<input type="submit" name="submit2" value="Прегледай"/>
</form>
<br />
<?php
if(isset($_POST['submit2'])) {
include "bbcode.php";
echo bbcode(htmlspecialchars($_POST['txtarea2']));
}
?>

</form>
</body>
</html>

Всички файлове(включително pretiffy и jQcustom v2 и всички картинки и емотиконки

Надявам се скрипта да ви хареса 🙂 Давам ви свободата да променяте дизайна и функциите както си искате, само да знаете какво правите! 😀

При проблеми или въпроси ми пишете коментар или в форума на Web-Tourist.net :)!

Урока е авторски и забранявам копирането му в други сайтове без разрешението ми или това на администраторите!!!

Вашият коментар