Безплатни C++ уроци

C++ . Пресмятане на детерминанта

Автор: DevNull

Здравейте.
Понеже по дисциплина „Основи на програмирането“ изучавам C++ реших да направя своя програма за пресмятане на детерминанта от 3 реда и 3 стълба (ЛААГ – Линейна алгебра и аналитична геометрия) и да я споделя с вас.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a11,a12,a13,a21,a22,a23,a31,a32,a33; //задаваме целочислени стойности на всеки елемент
int D; //задаваме целочислена стойност на крайния резултат
cout<<"D(3x3) - Determinanta\n";
cout<<"(c) 2013 Stanislav Filavtev - UNIBIT"<<'\n';
cout<<"1 Red:"; //изискване за въвеждане на първи ред
cin>>a11>>a12>>a13; //въвеждане на първи ред , 3 числа с разстояние между тях
cout<<"2 Red:"; //изискване за въвеждане на втори ред
cin>>a21>>a22>>a23; //въвеждане на втори ред , 3 числа с разстояние между тях
cout<<"3 Red:"; // изискване за въвеждане на трети ред , 3 числа с разстояние между тях
cin>>a31>>a32>>a33; // въвеждане на трети ред
D=a11*a22*a33+a12*a23*a32+a13*a21*a32-a31*a22*a13-a32*a23*a11-a33*a21*a12;
//Пресмятане на детерминанта по диагонали
cout<<"D3x3= "<<D<<'\n'; // извеждане на резултата
system("pause"); // пауза на програмата
}

Ето и демо на програмата.

Вашият коментар