Ajax анкета без mysql

Автор: Hous Урокът е взет от w3schools – понеже видях ,че няма ajax анкети и реших да го споделя. това е файлът който съдържа HTML кодът на анкетата както и…

Използване на Ajax и JSON

Автор: F1r3Fl3x Често наричан „наследника на XML“, JSON ( Javascript Object Notation ) не е нищо повече от един прост формат, чрез който се разменя информация между браузъра и сървъра.…

Проверка на потребителско име с ajax

Автор: slideR В този урок ще ви покажа как с ajax да проверите дали потребителското име е вярно! Първо Ajax-a <script type="text/javascript"$(document).ready(function() { $("#username").blur(function() { $.post("chekuser.php" , { username

AJAX – Въведение

Автор: stoqnski Първо какво е AJAX ? – Asynchronous JavaScript and XML. AJAX е базиран на JavaScript и HTTP заявки AJAX не е нов програмен език, но е нов начин…

Презареждане без рефреш с ajax

Автор: admin С този пример ще се опитам максимално ясно да обясня как може да се извлича информация от текстов файл или база данни и да се показва в web…