Глава 2: Типове данни в C++

Съдържание на втора глава :

2.1. Константни стойности

2.2. Променливи
2.3. Указателни типове
2.4. Съотнасящи типове (reference types)
2.5. Константни типове
2.6. Изброими типове
2.7. Тип масив
2.8. Тип клас

Езикът С++ предлага набор от предварително дефинирани типове данни, оператори …

Глава 1: Въведение в програмирането на С++

Съдържание на първа глава :

1.1. Решаване на проблеми
1.2. С++ програма
1.3. Пръвоначален поглед върху вход-изхода
1.4. Няколко думи за коментарите
1.5. Директиви на предпроцесора

При самостоятелно запознаване с езика С++ естествено възникват два въпроса:

  1. Какво представлява една С++