for_each

Автор: ArchangelS В този урок ще се научиме да използваме функцията for_each. В урока ще ви покажа , как да изведете числата от 1 до 9 в черен фон. #include

HelloWorld

Автор: ArchangelS Като за първи урок от C++ ще се запознаем , как да изведем Hello World! . Всеки използва като за начало тази дума , та реших и аз…

Глава 2: Типове данни в C++

Съдържание на втора глава : 2.1. Константни стойности 2.2. Променливи 2.3. Указателни типове 2.4. Съотнасящи типове (reference types) 2.5. Константни типове 2.6. Изброими типове 2.7. Тип масив 2.8. Тип клас…

Глава 1: Въведение в програмирането на С++

Съдържание на първа глава : 1.1. Решаване на проблеми 1.2. С++ програма 1.3. Пръвоначален поглед върху вход-изхода 1.4. Няколко думи за коментарите 1.5. Директиви на предпроцесора При самостоятелно запознаване с…