Зарежедане на външни контролери.

Автор: index Това е патч за Codeigniter . Не е нужно да се инсталира HMVC добавката за зареждате от външна директория контролери. В какво е състои той ? Обикноенните контролери…

CodeIgniter – Multiple File Upload

Автор: Fakeheal Така и така съм ги подхванала качването на много файлове отведнъж. Този път ще разясня малък “проблем”, който получих при използването на атрибута multiple, при полето за файл…

Codeigniter upload на файлове и конвертиране на видео в FLV

Автор: index Оригинален сайт , от който е преведен урока. : http://www.99points.info/2010/06/codeigniter-tutorials-convert-video-to-flv-using-ffmpeg/ Първото което трябва да направим е да инсталираме ffmpeg не зависимо за коя операционна система. Проверете дали го…

CodeIgniter Урок 25 – .htaccess

Автор: ArchangelS Това е двадесет и петият от серията уроци за CodeIgniter, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за CodeIgniter може да видите тук.…

CodeIgniter Урок 22 – Запознаване със (set_rules)

Автор: ArchangelS Това е двадесет и вторият от серията уроци за CodeIgniter, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за CodeIgniter може да видите тук.…

CodeIgniter Урок 21 – Запознаване с form_validation

Автор: ArchangelS Това е двадесет и първият от серията уроци за CodeIgniter, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за CodeIgniter може да видите тук.…