ActionScript 3 Урок 13 – PHP в ActionScript 3

Автор: ArchangelS Това е тринадесетият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.…

ActionScript 3 Урок 10 – запознаване с switch

Автор: ArchangelS Това е десетият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.…

ActionScript 3 Урок 9 – запознаване с do/while

Автор: ArchangelS Това е деветият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.…

ActionScript 3 Урок 8 – запознаване с for

Автор: ArchangelS Това е осмият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.…

ActionScript 3 Урок 7 – запознаване с while

Автор: ArchangelS Това е първият от седмията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.…

ActionScript 3 Урок 6 – още за if/elseif/else

Автор: ArchangelS Това е шестият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.…

ActionScript 3 Урок 5 – запознаване с if/else

Автор: ArchangelS Това е петият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.…

Серия от видео уроци за ActionScript

Автор: ArchangelS Това е първият от серията уроци за ActionScript 3, които ще публикувам тук и в канала ми в BaseBuncer. Останалите уроци за ActionScript 3 може да видите тук.…

Въртене на обект.

Автор: ArchangelS Отидете на File New изберете ActionScript 2.0: Направете два MovieClips.Задайте име на този , който искате да се върти в кръг instance – „center“ the other you can…