Video таг в html5 и конвертиране с ffmpeg в webm

Автор: index

Тъй като все повече и повече се навлиза html5 с новите по-улеснени методи…. и имам малко опит с video тага, смятам да го споделя.
Лично аз ползвам videojs библютеката, която предалга лесна конфигурация и множество функций , като …

HTML 5 canvas първата ни анимация.

Автор: adrian

След като видяхме основните функции за рисуване, вече можем да се захванем с нещо по-интересно. Една от възможностите на canvas е да се създават анимации. В този урок ще ви покажа как да накарате един предмет да се …

HTML 5 canvas (продължение)

Автор: adrian

Първият урок можете да намерите на този линк HTML 5 canvas

Първото, което е ще работим по същия html от предишния урок, затова и тук само ще давам init функцията.

<!DOCTYPE html<html<head<titleCanvas First Example 

HTML 5 canvas

Автор: adrian

<canvasелемента е част от новите свойства на HTML 5. Той представлява растерно платно, което позволява рисуването на графики, графики за игри и други визуални ефекти по време на изпълнение на скрипта. Платното е зависимо от резолюцията на …

HTML 5 нови неща за формите

Автор: adrian

required. Това прави input полетата задължителни. Естествено трябва да си правите проверката и чрез php, защото това не работи във всички браузъри.

<input type="text" name="username" required /

или

<input type="text" name="username" required="required" /

autofocus. Това прави …

Част от новите свойства на HTML 5

Автор: adrian

HTML 5 функции, които можем да ползваме в сайтовете си без притеснение за съвместимостта между браузърите.
По-кратък DOCTYPE. Досега беше трудно да се напише DOCTYPE ръчно и всеки го копираше от файл с доктайпове, от реализирани проекти или …

HTML- Курсори

Типът на курсира,който ще бъде показван над всеки елемент,може да бъде определен със стиловото свойство cursor
Най-често срещаните стойности на курсора са:
*crosshair – курсор за селекция
*default – курсор по подразбиране
*help – индикатор за налична помощ
*move – …

HTML Част 9 (Хипервръзки – link)

Хипервръзки
Тагът за хипервръзка е <a, като на неговия атрибут href се задава за стойност адреса, към който води връзката. Тагът има затварящ таг </a. ПРИМЕР:

<a href="http://web-tourist.net"Връзка към web-tourist.net</a

В прозореца на браузъра ще се вижда …

Картинка вместо бутон

Оригиналния бутон :

<input type="submit" name="Submit" value="Search"

Променения бутон :

<input type="image" src="search.gif" name="Submit" value="Search" width="64" height="18" alt="Търсене"

Трябва да сте сигурни че src=”search.gif” сочи към картинката, която искате да иползвате.

  1. Това е всичко, запомнете че може да променяте също

xHTML (EXtensible HyperText Markup Language)

xHTML е точно подредена и изчистена версия на html.Да започваме 🙂

1.Какво е xhtml?

  • xhtml съкратено от EXtensible HyperText Markup Language.
  • xhtml цели да премести html.
  • xhtml е почти идентичен на html.
  • xHTML е точно подредена и изчистена версия на