HTML- Курсори

Типът на курсира,който ще бъде показван над всеки елемент,може да бъде определен със стиловото свойство cursor
Най-често срещаните стойности на курсора са:
*crosshair – курсор за селекция
*default – курсор по подразбиране
*help – индикатор за налична помощ
*move – …

HTML Част 9 (Хипервръзки – link)

Хипервръзки
Тагът за хипервръзка е <a, като на неговия атрибут href се задава за стойност адреса, към който води връзката. Тагът има затварящ таг </a. ПРИМЕР:

<a href="http://web-tourist.net"Връзка към web-tourist.net</a

В прозореца на браузъра ще се вижда …

Картинка вместо бутон

Оригиналния бутон :

<input type="submit" name="Submit" value="Search"

Променения бутон :

<input type="image" src="search.gif" name="Submit" value="Search" width="64" height="18" alt="Търсене"

Трябва да сте сигурни че src=”search.gif” сочи към картинката, която искате да иползвате.

  1. Това е всичко, запомнете че може да променяте също

xHTML (EXtensible HyperText Markup Language)

xHTML е точно подредена и изчистена версия на html.Да започваме 🙂

1.Какво е xhtml?

  • xhtml съкратено от EXtensible HyperText Markup Language.
  • xhtml цели да премести html.
  • xhtml е почти идентичен на html.
  • xHTML е точно подредена и изчистена версия на

Разликите между HTML и XHTML

Какво е HTML ?

HTML ( Hypertext Markup Language – език за маркиране на хипертекст ) представлява поредица от стандартни кодове и конвенции, проектирани за изработка на Web страници и акцентиране на текст или картинки изобрзявани в Web браузъри (Internet …

Указател на HTML тагове

Това са по-голяма част от HTML елементите с кратко описание, а именно:

<ABBRСъкращение
<ACRONYMАкроним
<ADDRESSЗадава URL в текстов вид
<A HREFЗадава хипервръзка
<APPLETВмъкване на аплет в HTML документ
<AREAДефинира зона за многозначен избор
<B

Hidden Link

В този урок ще ви покажа как може да направите “Скрит Линк” към някоя друга страница например.
Ще направим 2 файла : hidden.html и test.html

hidden.html

<html<head<titleHidden Link</title<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"<style type="text/css"a#hiddenlink, a#hiddenlink:hover {

XHTML как да направим валидна своята страница

Важността на xhtml

Възможно е вие да не знаете,че голяма част от това което се намира в уеб,изглежда добре,тъй като уеб браузърите вършат впечатляваща работа при показването на страници изградени от некачествен html код,които пренебрегва основните правила на html езика.…

HTML – Таблични тагове

Запознаване с табличните тагове

HTML таблиците се формират благодарение на няколко тага – table,tr,td и th.Всяка таблица започва с тага table после с tr и накрая с td и завършва със затварящите им тагове.Ето един пример за таблица.

<table<tr