htaccess Tutorial – Интродукция

Текстов файл с името .htaccess, може да бъде използван за контрол на поведението на web сървъра Apache за Вашият web site. Следващата секция на този .htaccess tutorial, се занимава с командите (наречени директиви), които могат да бъдат използвани.

Този файл …

Направете разгъващи се и сгъващи се менюта с PHP

Чудели ли сте как да направите разгъващи се и сгъващи се менюта в PHP? Когато натиснете на menu item, субменюто ще се разгъне, и когато натиснете menu item отново, то ще се сгъне. Ако желаете да постигнете такъв ефект, този …

PHP – Автоматизирано управление на вашата web страница

Тази статия е за онези web-разработчици, на които страниците им не съдържат фреймове. За какво ще говорим тук – за това, как за пет минути да добавите новина на вашата страничка, да промените линк или да поставите банер.

Лесно изменение …

Време за изпълнение на PHP скрипт.

В тази статия ще ви разкажем за това, как да засечете времето за изпълнение на вашите PHP кодове. Може би вече сте забелязали някъде (например в този сайт) малък надпис най-отдолу в страницата: „Генериране на страницата: 2.130 секунди“. Това нещо …

Програмиране на РНР. Цикли в РНР

Циклите в програмирането – това са неколкократно повтарящи се операции. Началото (точката на броене)се указва в началото на цикъла, а продължителността на неговото изпълнение се ограничава от някакви условия.

Пример за цикъл може да послужи копирането на няколко файла. Алгоритъма …

Команди в MySQL

Конзолата на MySQL позволява да се въвеждат както SQL инструкции, така и служебни MySQL команди, предназначени за администриране и използване на таблици в базата данни на MySQL. Към основните команди се отнасят SHOW, USE и CREATE. Ще разгледаме всяка по …

Въведение в PHP и MySQL

Синтаксисът на PHP много наподобява този на C или Perl. Хора, запознати с програмирането, много бързо могат да започнат да пишат програми на PHP. В този език няма строга типизация на данните и отпада необходимоста от действията по заделяне/освобождаване на …

Изпращане на поща със средствата на PHP. Част 3

Първоначално, когато пощата се заражда, никакъв MIME не съществува. Появява се по-късно като разширение към стандарта RFC-822. В настоящият момент всяко изпращано писмо, дори и да не съдържа никакви вложения, така или иначе използува MIME.

Как да изградим WEB-достъп към

Изпращане на поща със средствата на PHP. Част 2

В дадения раздел се описва, как да изпратим HTML-файл с внедрени (за разлика от прикрепените) изображения, използувайки класа Mime_mail. Предполага се, че предишният раздел Вие вече сте го прочели.

Как да изпратим писмо c картинки
Изпращане на писмо с вложение …

Изпращане на поща със средствата на PHP. Част 1

С такава задача се сблъскват огромно количество разработчици и, като следствие, съществува огромно количество готови решения. Болшинството от тях съдържат различен род грешки, не реализират цялата функционалност или са сложни за употреба. Но най-големият минус – огромна част от разработчиците …