Основи на PHP – част 4

Както вече видяхте, PHP ви позволява да влагата условни конструкции. Така че, ако погледнете отново примера, който използвахме да демонстрираме коцепцията… <? if ( $day == "Thursday" ) { if

Основи на PHP – част 3

В последния урок, ние ви запознахме с основите на PHP променливите и ви показахме как да ги събирате, мултиплицирате и конкатенирате. Също така, ви демонстрирахме колко полезни могат да бъдат…

Основи на PHP – част 2

„Синоним“ (друга подобна функция) на echo() е print(), която прави същото нещо – разгледайте следният пример, който демоснтрира как да я използвате… <html<head<titlePHP Тест 3</title</head<body

Основи на PHP – част 1

Откакто уеб-дизайнерите откриха таговете, Интернет „преживя“ експлозия в количеството уеб-страниците, които силно зависят от потребителският отговор и взаимодеиствие. За дълъг период от време, доминиращият език използван за разработването на такива…

PHP : Формуляр

За да разберете как чрез PHP вашите посетители могат да пишат коментари, а вие да ги получавате трябва да разгледаме един прост пример. Ето го формуляра form.html <html<head<meta

PHP : Редактиране на файл, чрез скрипт

Ето прост пример за това как може да се редактира един файл чрез скрипт. Всъщтност на този принцип работи и тази система за писане на уроци и тяхното редактиране. Ето…

PHP : Защита на уеб страници чрез сесии

За да дам пример за проста сесия ще използвам код от миналия урок. Така може да проследите и логиката ми. Ето формуляра от миналия урок като този път ще се…

MySQL & PHP : Основи

Преди да напиша урока, нека разгледаме един проблем – създаването на база данни. Аз лично я създавам чрез контрол панела на хоста, други през PHPMyAdmin а може и чрез PHP…

PHP : Защита на уебстраница чрез име и парола

Всеки, който вече е създал един уеб сайт на HTML започва да си задава въпроса как може да ограничи достъпа на посетителите до определени страници. Обикновено искаме тези защитени уеб…