PHP : Защита на уеб страници чрез сесии

За да дам пример за проста сесия ще използвам код от миналия урок. Така може да проследите и логиката ми. Ето формуляра от миналия урок като този път ще се…

MySQL & PHP : Основи

Преди да напиша урока, нека разгледаме един проблем – създаването на база данни. Аз лично я създавам чрез контрол панела на хоста, други през PHPMyAdmin а може и чрез PHP…

PHP : Защита на уебстраница чрез име и парола

Всеки, който вече е създал един уеб сайт на HTML започва да си задава въпроса как може да ограничи достъпа на посетителите до определени страници. Обикновено искаме тези защитени уеб…