Counter:Добър брояч.. ;)

Здравейте,
Това ми е първия урок който пиша..Надявам се че ще ви хареса как съм го направил .
За целта са ви нужни 1 php файл който няма значение как сте кръстели..
Друго което ви трябва е да си направите един текстов файл който да кръстите counter.txt
Това е всичко.
PHP Code е :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Powered by Goduser</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; windows-1251">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#600001">
</BODY>
</HTML>
<br><br><br><br><br><br><br><br><center><font color="#000000" size="7" face="Ace Crikey"><b>You are
<?php
$fp=fopen("counter.txt","r");
$count=fgets($fp,1024);
fclose($fp);
$fw=fopen("counter.txt","w");
$cnew=$count+1;
$countnew=fputs($fw,$count+1);
echo "$cnew";
fclose($fw);
?> who visit my page !!!</font></b>

Вашият коментар