CSS : Използване на изображение за фон на уебстраница

Ако искате вместо цвят за фон, да сложите изображение ето ви два примера:

<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background: url('logo.gif') ;
}
</style>
</head>

<body>
</body>
</html>

В случая изображението logo.gif, ще се повтаря, като по този начин създава фон на
уебстраницата.
Ето пример за използване изображение за фон, което не се повтаря и е фиксирано в средата:


<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background:#eaeaea url('logo.gif') no-repeat fixed center;
}
</style>
</head>

<body>
TEST<br><br><br>TEST<br><br>TEST<br><br><br>TEST<br><br>TEST<br><br><br>TEST<br><br>
TEST<br><br><br>TEST<br><br>TEST<br><br><br>TEST<br><br>TEST<br><br><br>TEST<br><br>
TEST<br><br><br>TEST<br><br>TEST<br><br><br>TEST<br><br>TEST<br><br><br>TEST<br><br>
</body>
</html>

Вашият коментар