Безплатни C++ уроци

deque

Автор: ArchangelS

В този урок , ще използваме функцията deque .

#include <iostream>
#include <deque>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <iterator>
using namespace std;
int main()
{
// Създава празен deque от стринфове
deque<string> coll;
coll.assign (3, string("string"));
coll.push_back ("last string");
coll.push_front ("first string");
// Изкарва елементите
copy (coll.begin(), coll.end(),
ostream_iterator<string>(cout,"
"));
cout << endl;
}

assign – позициониране в центъра
push_back – позициониране в края
push_front – позициониране най-отгоре
В скобите на първия код , има числото 3 , това е броя , който
определя , колко пъти ще се показва даден текст . след това
в другите скоби в кавичките е вмъкнат текст , който ще се показва.
Долните редове са същите , но са без повтаряне.
УРОКА Е ПРЕВЕДЕН ЗА WEB-TOURIST ОТ ARCHANGEL

Вашият коментар