Учи JavaScript

Dialog box за потвърждаване на действие с JS и PHP

Автор: goshkoy

Добър вечер на всички туристи и туристки от мен това един много прост метод но понеже имаше тема във форума в която питаха как става номера а ето го и кода.

echo '<script language="JavaScript">
function del()
{
text="Наистина ли искате да изтриете тази новина?"//Тук въпроса който да ви излезе в диалогивия прозорец
dialogbox=window.confirm(text);//Тук създаваме диалоговия прозорец
if (dialogbox==true) //Ако е натиснат бутона Да
window.location="index.php?action=news&mod=del&id=' . $row['news_id'] . '"//Тук пишете линка към който искате да бъдете пренасочен ако е натиснат бутона Да, при мен в случая е за изтриване на новини
}
</script>';
echo '<a href="javascript:del()")\">'; // С това тук извикваме линка :]

Кодът е написан от мен за Уеб турист :]

Вашият коментар