jQuery уроци

Динамично добавяне на полета(input)

Автор: IzKuFeLiQqQqQ

Здравейте преди време ми беше наложило да направя точно това, но тогава нямах тези умения които имам сега. Наскоро(от датата на качване на урока) поредния човек попита за такъв скрипт добавящ полета и реших да направя едно уроче с новите ми знания 🙂

Ето какво се получи(за 5 минути… :D)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js" type="text/javascript"></script>
<title>Add And Delete Fields</title>
<script>
$(function() {
var name="imeto";//Името на полетата
var max="10";//Максимален брой полета
var i=1;//брояч който брои колко полета имаме
$('#add').click(function() {//при натискане на бутона Добави...
if(i<max){//ще се проверява дали броя е малък от максимума и ако е да...
i++;//...броя се увеличава с 1...
$('#submit').before('<label for="'+name+i+'">Поле'+i+'</label><input type="text" name="'+name+i+'"/><br id="br'+i+'"/>');//...и преди submit бутона се добавя ново поле...
$('#broi').val(i);//а полето broi приема стойноста на i
}
else{//ако броя е над максимума...
alert("Максимум брой полета: "+max+"!!!");//...извеждаме това съобщение
}
return false;
});
$('#del').click(function() {//при натискането на Изтрий..
if(i!=1) {//...се проверява дали i е различно от 1(за да може винаги да има поне 1 поле)
$('label[for="'+name+i+'"],input[name="'+name+i+'"],#br'+i).remove()//...label-а,input-a и <br />-то се премахват
i--;//броя на полетата намалява с 1...
$('#broi').val(i);//...и полето broi приема стойноста на i
}
return false;
});

});
</script>
</head>
<body>
<a href="#" id="add">Добави</a> <a href="#" id="del">Изтрий</a>
<form id="forma" method="post">
<input type="hidden" value="1" id="broi" name="broi" />
<label for="imeto1">Поле1</label><input type="text" name="imeto1"/><br id="br1"/>
<input type="submit" name="submit" id="submit"/>
</form>
<br /><br />
<?php
if(isset($_POST['submit'])) {//ако е натисна бутона submit...
$broi = htmlspecialchars($_POST['broi']);//...вземаме броя на полетата..
for($g=1;$g<=$broi;$g++) {//...създаваме цикъл който
$stoinost = htmlspecialchars($_POST['imeto'.$g]);//вземаме стойноста на полето с номер $g...
echo $stoinost.", ";//...и я извеждаме
//тук може и сложите mysql заявка примерно --- mysql_query("DELETE FROM table WHERE id=$stoinost")or die(mysql_error());
}
}
?>
</body>
</html>

Демо

TIP:Можете да добавяте и други различни полета като за файлове само оправяйте id,name и for таговете 🙂

При проблеми или въпроси пишете в форума

Урока е авторски и забранявам копирането му в други сайтове без разрешението ми или това на администраторите!!!

Вашият коментар