dns-prez-https-na-linux

DNS през HTTPS на Linux

DNS над HTTPS (DoH) е експериментален протокол, който в момента се тества от големи компании, включително Google, Mozilla и CloudFlare. Протоколът помага да се предотврати прихващане и подправяне на DNS отговори.

В момента броят на публичните сървъри за доверие е много ограничен, както и броят на клиентите, поддържащи DoH. Въпреки това, ентусиастите вече могат да изпробват протокола в действие, който ще бъде разгледан по-долу.

Поддръжката за DNS през HTTPS е налична в браузъра Mozilla Firefox за Windows, Linux и Android. В допълнение, в хранилищата на Ubuntu 18.04 има dnss прокси сървър, който ви позволява да организирате DNS заявки до DoH сървъра (и обратно, но за това някой друг път). Няма да конфигурираме Firefox, тъй като това е прекалено голям сценарий, но ние сме заинтересовани да пренасочим всички заявки към DoH сървъра от Google. Затова инсталирайте dnss:

sudo apt install dnss

Веднага след инсталирането получаваме грешка: по подразбиране dnss сокетът вече е взет от resolvd процеса от systemd. За да се реши този проблем, dnss трябва да се презареди в друг сокет. Първо копирайте системния блок:

sudo cp /lib/systemd/system/dnss.socket /etc/systemd/system/dnss.socket

След това отворете нов файл в редактора:

sudo nano -w /etc/systemd/system/dnss.socket

И го направете във формат:

[Socket]
ListenDatagram=127.0.0.255:53
ListenStream=127.0.0.255:53

[Install]
WantedBy=sockets.target

Препоръчително е да оставите порта 53, а IP адресът – всеки свободен в интерфейса на обратната връзка. След това препрочитаме системната конфигурация:

systemctl daemon-reload

След това рестартирайте dnss:

systemctl restart dnss.socket

След това остава да зададете IP адреса „127.0.0.255“ (или този, който сте избрали) в настройките на интернет връзката. След това можете да го използвате. Статистиката за използването на dnss е достъпна на адрес „http://127.0.0.1:9981“. Този адрес може да бъде променен във файла „/etc/default/dnss“.

DNS през HTTPS на Linux

В случай на проблеми може да ги видите с командата:

journalctl -xe -u dnss.service

IPv4 данни през DNS сървър

Личен DNS сървър с блокиране на реклами

Вашият коментар