php обучение

Email като картинка (против ботове)

Автор: t0m3kk

Преди време един потребител тук в сайта поразпита как може да показва емайлите на потребителите си като картинки, за да не могат да бъдат добавяни точно в тези списъци, за това му предложих следният код.

email.php

<?php
$email = base64_decode($_GET['email']); //Вземаме емайла кодиран под Base64 и го декодираме, за да се изпише правилно в изображението.
$width = 250; //Широчина на изображението.
$height = 20; //Височина на изображението.
$image = imagecreate($width,$height);
$background = imagecolorallocate($image,255,255,255); //Фоновият цвят на картинката в случая е бял.
$text = imagecolorallocate($image,0,0,0); //Цветът на текста в случая черен.
imagestring($image,10,10,1, $email, $text);

header('Content-type: image/png'); //Декларираме типа на изображението в случая .png.

imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

А в страницата, в която ще бъде показан емайла трябва да сложил следните редове.

<?php
$email = base64_encode("t0m3kk@web-tourist.net"); //Вие сами ще си го настроите да го изкарва от запис в база данни или масив.

echo "<img src=\"email.php?email=$email\">";
?>

В страницата, в която ще извеждате емайла като картинка емайла ви ще изглежда така:

<img src="email.php?email=dDBtM2trQHdlYi10b3VyaXN0Lm5ldA==">

Дано да съм ви бил полезен с това уроче 🙂

Вашият коментар