Файл уплоуд система за phpBB2

Автор: SandPrince

ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ МОДА НАПРАВЕТЕ РЕЗЕРВНИ КОПИЯ НА ФАЙЛОВЕТЕ!

Този мод представлява Файл уплоуд система за phpBB2.

единственото което трябва да направите е да редактирате един файл

#----[ ОТВОРЕТЕ ]--------------------------
#
templates/вашият темплейт/posting_body.tpl
#
#----[ НАМЕРЕТЕ ]--------------------------
#
<tr>
<td>
<input type="checkbox" name="delete" />
</td>
<td><span class="gen">{L_DELETE_POST}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_delete_checkbox -->
<!-- BEGIN switch_type_toggle -->
<tr>
<td></td>
<td><span class="gen">{S_TYPE_TOGGLE}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_type_toggle -->
</table>
</td>
</tr>
#
#---[ СЛЕД ТОВА ДОБАВЕТЕ ]------------------------
#
<tr>
<th class="thHead" colspan="2">Upload file to FileAnchor</th>
</tr>
<tr>
<td class="row1" colspan="2">
<iframe src="http://fileanchor.com/upload_form.php?layout=1"
allowtransparency="true"
frameborder="0"
scrolling="no"
width="100%"
height="190">
Your browser does not support iFrames, so you will have to go to the <a href="http://fileanchor.com">FileAnchor Website</a> to upload files.
</iframe>
</td>
</tr>
#
#---[ ЗАПИШЕТЕ/КАЧЕТЕ ФАЙЛА ]------------------
#

Това е! 🙂

ето още една версия която според мен е по-добра

#-----[ ОТВАРЕТЕ ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/posting_body.tpl
#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
<td class="row1" valign="top"><span class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span><br /><span class="gensmall">{HTML_STATUS}<br />{BBCODE_STATUS}<br />{SMILIES_STATUS}</span></td>
<td class="row2"><span class="gen"> </span>
<table cellspacing="0" cellpadding="1" border="0">

#
#-----[ СЛЕД ТОВА ДОБАВЕТЕ ]------------------------------------------
#
<!-- Start FasterUpload mod -->
<iframe src="http://fasterupload.com/iupload.php" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0" width="380" height="70">Update your browser to support iframe!</iframe>
<!-- End FasterUpload mod -->

#
#-----[ ЗАПИШЕТЕ/КАЧЕТЕ ФАЙЛА ]------------------------------------------

Вашият коментар