File Creator/Editor с PHP

с този код можете да си създадете форма за писане/редактиране на файлове за вашия сайт.

В HTML страницата поставяте този код:

<form method="post" action="action.php">
<input type="text" name="filename" value="File name"> <br>
<textarea name="theText" cols="35" rows="15">File data </textarea> <br>
<input type="submit" value="Post Data">
</form>

После създавате в същата директория файл с наименование action.php и в него поставяте този код:

<?
$filename = $_POST["filename"];
$theText = $_POST["theText"];

$theText = stripslashes($theText);

$data = fopen($filename, "a");

fwrite($data,$theText);

fclose($data);

echo "File created or updated";
?>

One Reply to “File Creator/Editor с PHP”

Вашият коментар