Безплатни C++ уроци

Флагове

Автор: ArchangelS

Manipulator резултат

boolalpha Включва boolalpha флага.

endl Изходна нова линия.

ends Край.

dec Превръщасе в dec флаг. Изключва hex и oct флагове.

fixed Включва фиксирания флаг. Изключва опитния флаг.

hex Включва hex флага. Изключва dec и oct флагове.

internal Включва въртешният флаг. Изключва левия и десния флаг.

left Включва левия флаг. Изключва десния флаг.

noboolalpha Изключва boolalpha флаг.

noshowbase Изключва showbase флаг.

noshowpoint Изключва showpoint флаг.

noshowpos Turns off showpos flag.

nounitbuf Turns off unitbuf flag.

nouppercase Turns off uppercase flag.

oct Turns on oct flag. Turns off the dec and hex flags.

right Turns on right flag. Turns off the left and internal flags.

scientific Turns on scientific flag. Turns off the fixed flag.

showbase Turns on showbase flag.

showpoint Turns on showpoint flag.

showpos Turns on showpos flag.

unitbuf Turns on unitbuf flag.

uppercase Turns on uppercase flag.


#include <iostream>
using namespace std;
void showflags(void);

int main(void)
{
showflags();
cout.setf(ios::right | ios::showpoint | ios::fixed);
showflags();
}

void showflags(void){
long flag_set, i;
int j;
char flags[15][12] = {
"skipws", "left", "right", "internal", "dec",
"oct", "hex", "showbase", "showpoint", "uppercase",
"showpos", "scientific", "fixed", "unitbuf",
};

flag_set = cout.flags();
for (i=1, j=0; i<0x2000; i = i<<1, j++)
if (i & flag_set)
cout << flags[j] << " is on." << endl;
else
cout << flags[j] << " is off." << endl;
cout << endl;
}

Вашият коментар