for_each

Автор: ArchangelS

В този урок ще се научиме да използваме функцията for_each.
В урока ще ви покажа , как да изведете числата от 1 до 9 в черен фон.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

// функцията принтира аргумента
void print (int elem)
{
cout << elem << ' ';
}

int main()
{
vector<int> coll;

// вмъква числа от 1 до 9
for (int i=1; i<=9; ++i) {
coll.push_back(i);
}

// изкарва всички елементи
for_each (coll.begin(), coll.end(),
print);
cout << endl;
}

УРОКА Е ПРЕВЕДЕН ЗА WEB-TOURIST ОТ ARCHANGEL

Вашият коментар