Page 2 of 2

Posted: Mon May 17, 2010 6:24 pm
by Admin
Забранено е повече от една презентация за един и същи сайт независимо дали е подобрен или не.
Това се прави с цел да се спрат спамерите, които в последно време оспамиха форума.
От днес на татък нека модераторите да пишат забележки и да местят в коша подобни.
При повторно нарушение нека модераторите да слагат бан .