Page 1 of 1

Латинска клавиатура и.. Умлаут

Posted: Tue Apr 16, 2013 8:41 pm
by K0ceTo
Здравейте... въпосчето е следното. Преди да ми гръмне харда и да си инстаирам всичко наново когато пиша на латиница (EN) и напиша "o "a "u това излизаше като умаут от немския, както и ~n излизаше меко n от испанския... и т.н. всички възожни комбинации от букви и символи от различните латинизирани азбуки. Такаа... та сега не мгоа да направя същото като настройка :).

Posted: Wed Apr 17, 2013 10:36 pm
by HunterEx
Настройваш си клавиатурата(Keyboard layout) на United States - International

Posted: Thu Apr 18, 2013 11:22 am
by K0ceTo
Аа... лесно било... благодаря :)