Page 1 of 1

Разработчик на онлайн игри

Posted: Sun Nov 22, 2015 12:42 pm
by respec7_m3
Здравейте,

Можете ли да ми препоръчате сериозна фирма в разработката на браузърни мултиплеър игри?

Posted: Sun Nov 22, 2015 7:51 pm
by kriss
XS Software