Page 1 of 1

Проблем с javascript и <form>

Posted: Mon Nov 26, 2012 1:00 pm
by Donjo
Добър ден,

Нуждая се от помощ в първи стъпки съм с javascript

Идеята ми е да се изчислява без рефреш на страница дадено нещо:

Ето кода:


<head>
<script LANGUAGE="JavaScript">
function amaunt(k)
{
precent = (2/100)*k;
precent = precent * 100;
precent = Math.round(precent);
precent /= 100;

receive=k-precent;
receive = receive * 100;
receive = Math.round(receive);
receive /= 100;

document.getElementById('dollar').innerHTML = "$";
document.getElementById('mes').innerHTML = precent;
document.getElementById('dollar_2').innerHTML = "$";
document.getElementById('receive').innerHTML = receive;
}
</script>
</head>
<body onLOAD='amaunt(<?php echo $balance;?>)'>
<div id='div_disg'>
<table border='0' width='100%'>
<tr>
<td>Максимална сума за изискаване:</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Въведи сума за изискване</td>
<td><input type='text' name='amaunt' onkeyup="amaunt(this.value)" value='5,26'></td>
</tr>
<tr>
<td>Такса превод:</td>
<td><div><span id='dollar'></span><span id='mes'></span></div></td>
</tr>
<tr>
<td>Сума за превод:</td>
<td><div><span id='dollar_2'></span><span id='receive'></span></div></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="buttons">

<input type='submit' name='submit' class="positive" value='<?php echo $lang['require_paid']; ?>'>
</div>
</td>
</tr>
</table>

</form>
</body>

</div>

Обяснявам: Когато се въведе число в полето amaunt се изчислява такса в спановете, така потребителя въвежда и се изчислява но за да пратя стойностите ми трябва <form action="" Method="POST">, но когато го поставя функцията не се задейства защо спира действието на onkeyup="amaunt(this.value)"

Моля, помогнете

Posted: Mon Nov 26, 2012 1:59 pm
by Galli
Промени името на полето:
<input type='text' name='LALALAamaunt' onkeyup="amaunt(this.value)" value='5,26'>
и можеш да си сложиш <form action="" Method="POST">, и ще работи.

Posted: Mon Nov 26, 2012 2:11 pm
by Donjo
Благодаря колко се блъсках и четох, а то къде била грешката.