Page 1 of 1

Скриване/показване на съдържание

Posted: Sat Jan 12, 2013 5:09 pm
by bytheway
Здравейте :)
В блога си добавих нов урок, в който ще научите как да създадете т.нар. акордеон - скриване/показване на съдържание.

В упражнението към урока съм направил FAQ (Често задавани въпроси) раздел, който служи като пример.

Надявам да се да имате полза от това :)