Page 1 of 1

Компилиране на Sass файлове

Posted: Fri Mar 22, 2013 1:16 pm
by bytheway
Здравейте,

В блога си добавих втори урок свързан със Sass и в него обяснявам подробно няколко метода за компилиране на файлове. :)
Надявам се да ви бъде от полза.
Успех!