Скрипт/код/база данни за кръстословица

Готови за използване кодове
Правила на форума
Моля, маркирайте отговора на потребитeля, който най-много ви е помогнал за решаването на проблема/въпроса Ви!
Повече за системата за оценяване може да прочетете тук: viewtopic.php?f=28&t=130265
Аватар

djman
Гуру
Гуру
Reactions: 0
Мнения: 2842
Регистриран на: Съб Сеп 12, 2009 8:07 am
Support: 112
12

Re: Скрипт/код/база данни за кръстословица

Мнение от djman »

Може би ще помогне, ако гледаш малко по-абстрактно на нещата (думи и позиции вместо букви и двумерен масив).

Виж това: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BD%D0%B3

Начинът, по който аз генерирах кръстословица преди 2-3 години, беше:
1. имам клас, който представлява една дума. Той има координати (x, y) - къде започва, ориентация (хоризонтално, вертикално), и самата дума.
2. имам списък от думи, който при желание разбърквам преди да започне алгоритъма.
3. взимам първата дума и я слагам на (0,0), хоризонтално и я слагам в списъка с решения.
4. "влизам едно ниво навътре" (рекурсия), взимам следващата дума.
5. минавам през списъка с решения и се пробвам да я сложа някъде (условия: две думи да имат обща буква и ориентацията да е различна)
6. ако намеря, добавям я в решенията - ако имат обща буква, лесно можеш да изчислиш началната точка и ориентацията.
7. проверявам дали частичното решение е правилно (всички думи, които се пресичат, имат еднакви букви) - може би това е най-сложното. Може би ще помогне да пазиш във всяка дума къде се пресича.
8.1. АКО е наред, продължавам (докато не свърши списъка с думи или друго условие, например размер на кръстословицата)
8.2. АКО не е наред, махам думата от решението, махам едно ниво от рекурсията (бектрекинг) - например return null, и пробвам следващата дума.

Решението ти е списък с думи, техните позиции и ориентация, което е лесно да се визуализира.

Бектрекинг по принцип се имплементира почти буквално, както е описан – възможно е да има готови решения за PHP. Има разни оптимизации (forward checking, определена подредба на списъка с думи, и др.), които отхвърлят лоши решения по-рано. Това, което описах, може да се разшири (например, при лошо частично решение да не се отхвърля думата, а да се пробва друга позиция, ако съществуват няколко пресечни точки).
Аватар

Revelation
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 19
Мнения: 1003
Регистриран на: Нед Мар 24, 2013 1:23 pm
Support: 70
8

Re: Скрипт/код/база данни за кръстословица

Мнение от Revelation »

Правил съм подобно нещо. Не нормална кръстословица с въпроси, а такава с разбъркани думи, които трябва да се открият по хоризонтал, вертикал и диагонал (в двете посоки).

Пресичането го правя чрез рекурсия като тествам всяка една посока и минавам през всяка една буква на думата. Когато буквата стъпе на празен квадрат я слагам там и продължавам по избраната посока докато всички букви стъпят. Ако пресека квадрат, който вече има буква там, проверявам дали буквите съвпадат. Ако съвпадат - чудесно, продължавам напред - ако не съвпадат, значи тази посока не е правилната и я записвам като fail. И така през всяка една посока (напред и обратно). Ако всички посоки не стават, взимам нови стартови координати и правя същото.

Тествал съм с много думи и съм нямал проблем. С известни промени може да се направи да генерира и нормална кръстословица.
Със сигурност може да се направи по-добре, но нямах толкова време, а след това не ми се занимаваше.
Аватар

Topic author
Ticketa
Редовен
Редовен
Reactions: 6
Мнения: 676
Регистриран на: Пон Фев 27, 2012 1:54 pm
Support: 24
9
Местоположение: in /root
Обратна връзка:

Re: Скрипт/код/база данни за кръстословица

Мнение от Ticketa »

class.grid.php

Код за потвърждение: Избери целия код

<?php
//----------------------------------------------------------------------
// AUTHOR	: Jean-Francois GAZET
// WEB		: http://www.jeffprod.com
// TWITTER	: @JeffProd
// MAIL	: jeffgazet@gmail.com
// LICENCE	: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
//----------------------------------------------------------------------

class Grid {
  
  // SETTINGS ------------------------------------------------
  const MIN_LEN_WORD = 3; // longueur min des mots en base
  const MAX_LEN_WORD = 6; // longueur max des mots en base
  const DEFAULT_GRID_SIZE = 6; // taille grille par défaut
  // END SETTINGS --------------------------------------------
  
  const RENDER_HTML = 0; // afficher la grille en HTML
  const RENDER_TEXT = 1; // afficher la grille en mode texte
  
  private $_size; // (Int) longueur du coté de la grille carrée
  private $_cells; // (tableau de size*size éléments String) cellules de la grille, chacune contenant une lettre
  private $_wordsList; // (tableau d'objets Word) : liste des mots à trouver
  private $_arrayCOL; // tableau (Int) des numéros des colonnes d'après les index des cellules
  private $_db; // base de données de mots SQLite
  private $_errorMsg; // chaine de texte non nulle en cas d'erreur
  
  public function __construct($size=self::DEFAULT_GRID_SIZE) {
    
    $this->_errorMsg='';
    
    if($size<self::MIN_LEN_WORD || $size>self::MAX_LEN_WORD) {
      $this->_errorMsg='size must be between '.self::MIN_LEN_WORD.' and '.self::MAX_LEN_WORD;
      echo $this->_errorMsg;
      return;
      }
    
		$this->_size=$size;
    $this->_wordsList=array();
    $this->_cells=array_fill(0,$this->_size*$this->_size,'');
    $this->_db = new SQLite3('words.db',SQLITE3_OPEN_READONLY);
    
    // index des colonnes dans 2 grilles apposées verticalement
    // pour gérer les dépassement en bas
    $this->_arrayCOL = array(); 
    for($i=0;$i<(2*$this->_size*$this->_size);$i++) {
      $this->_arrayCOL[$i]=self::COL($i);
      }
		}
    
  public function __destruct() {
    if($this->_errorMsg!='') {return;}
    $this->_db->close();
    }
    
  public function getWordsList($end=' ') {
    
    // Retourne la liste des mots à trouver dans la grille par ordre alphabétique.
    // $end : séparateur de mots défini par l'utilisateur (\n, <br>, espace...)
    
    if($this->_errorMsg!='') {return;}
    $arr=array();
    foreach($this->_wordsList as $word) {
      $label=$word->getLabel();
      if($word->isReversed()) {$label=strrev($label);}
      $arr[]=$label;
      }
    sort($arr);
    $r='';
    foreach($arr as $label) {
      $r.=$label.$end;
      }    
    return $r;
    }
    
  public function getNbWords() {
    return count($this->_wordsList);
    }
    
  public function gen() {    

    // Cré une nouvelle grille    

    if($this->_errorMsg!='') {return;}    

    $size2=$this->_size*$this->_size;
    $i=rand(0,$size2-1); // on part d'une case au hasard
    
    // on parcourt toutes les cases
    $cpt=0;
    while($cpt<$size2) {
      $this->placeWord($i);
      $cpt++;
      $i++;
      if($i==$size2) {$i=0;}
      }
    } // gen()
  
  private function placeWord($start) {

    // Tente de placer un mot dans la case de départ $start, avec au hasard :
    // - horizontal,vertical,diagonal
    // - inversé

    // nouveau mot, case de départ donné en param ($start)
    $word=new Word(
      $start, // index de la case de départ
      -1, // fin, on verra plus bas selon l'orientation et la longueur du mot
      rand(0,2), // orientation
      '', // libellé tiré au dernier moment
      (0) // rand(0,1) == 1  inversé : true ou false au hasard
      );

    $inc=1; // incrément
    $len=rand(self::MIN_LEN_WORD,$this->_size); // longueur d'un mot au hasard, de MIN_LEN_WORD à _size
    
    switch($word->getOrientation()) {

      case Word::HORIZONTAL:
        $inc=1;
        $word->setEnd($word->getStart()+$len-1);
         // si mot placé sur 2 lignes on décale à gauche
        while( $this->_arrayCOL[$word->getEnd()] < $this->_arrayCOL[$word->getStart()] ) {
          $word->setStart($word->getStart()-1);
          $word->setEnd($word->getStart()+$len-1);
          }
        break;

      case Word::VERTICAL:
        $inc=$this->_size;
        $word->setEnd($word->getStart()+($len*$this->_size)-$this->_size);
        // si le mot dépasse la grille en bas, on décale vers le haut
        while($word->getEnd()>($this->_size*$this->_size)-1) {
          $word->setStart($word->getStart()-$this->_size);
          $word->setEnd($word->getStart()+($len*$this->_size)-$this->_size);
          }
        break;
      }

    // on construit le pattern SQL ("A__O___") si le mot croise des lettres présentes dans la grille
    $s='';
    $flag=false;
    for($i=$word->getStart();$i<=$word->getEnd();$i+=$inc) {
      if($this->_cells[$i]=='') {$s.='_';}
      else {
        $s.=$this->_cells[$i];
        $flag=true;
        }
      }
  
    // si on trouve que des '_' => pas de chevauchement on ajoute le mot
    if(!$flag) {
      $word->setLabel($this->getRandomWord($len)); // on doit tirer un mot de longueur len
      if($word->isReversed()) {$word->setLabel(strrev($word->getLabel()));}
      $this->addWord($word);
      }

    // sinon
    else {
      // si le pattern est un texte entier on quitte
      if(strpos($s,'_')===false) {return;}

      // on en pioche un avec ce pattern
      $word->setLabel($this->getWordLike($s));
      $word->setReverse(false); // le nouveau mot pioché n'est pas inversé

      // ajout du mot (test null dans addmot)
      $this->addWord($word);
      }
    /*
    */

    } // placeWord()
    
  public function render($type=Grid::RENDER_HTML) {
    
    // Affiche la grille complète au format
    // TEXTE ou HTML (par défaut)
    
    if($this->_errorMsg!='') {return;}
    
    $r='';
    
    switch($type) {
      case Grid::RENDER_HTML:
      $cpt=0;
      $r.='<style type="text/css">
        table.gridtable {
          font-family: verdana,arial,sans-serif;
          font-size:16px;
          color:#333333;
          border-width: 1px;
          border-color: #333;
          border-collapse: collapse;
          }
        table.gridtable td {
          border-width: 0px;
          padding: 8px;
          border-style: solid;
          border-color: #666666;
          background-color: #ffffff;
          }
        </style>'.PHP_EOL;
      $r.='<table class="gridtable">'.PHP_EOL;
      foreach($this->_cells as $letter) {
        if($cpt==0) {
          $r.='<tr>';
        }
        if($letter == '') {
          $r.='<td style="background: #000"></td>';//'.chr(rand(65,90)).' 
        }
        else {$r.='<td style="background: #fefefe">'.$letter.'</td>';}
        $cpt++;
        if($cpt==$this->_size) {$r.='</tr>'.PHP_EOL; $cpt=0;}
        }
      $r.='</table>'.PHP_EOL;
      break;
      
      case Grid::RENDER_TEXT:
      $cpt=0;
      foreach($this->_cells as $letter) {
        if($letter=='') {
          $r.= ''; //chr(rand(65,90))
        }
        else {
          $r.=$letter;
        }
        $r.=' ';
        $cpt++;
        if($cpt==$this->_size) {$r.="\n"; $cpt=0;}
        }      
      break;
      }
            
    return $r;
    }
    
  private function COL($x) {
    // IN : (int $x) = index de la case
    // OUT : (int) numéro de la colonne, de 1 à $this->_size
    return ($x % $this->_size)+1;
    }    

  private function getRandomWord($len) {
    // IN (Int) : longueur du mot $len
    // OUT (String) : un mot au hasard de longueur $len
    $rqtxt='SELECT word FROM words WHERE LENGTH(word)='.$len.' ORDER BY RANDOM() LIMIT 1';
    return $this->_db->querySingle($rqtxt);
    }
    
  private function getWordLike($pattern) {
    // Retourne un mot qui ressemble au pattern.
    // IN (String) : $pattern, ex : A__U__S
    // OUT (String) : un mot au hasard qui correspond, "" sinon
    $rqtxt='SELECT word FROM words WHERE word LIKE "'.$pattern.'" ORDER BY RANDOM() LIMIT 1';
    return $this->_db->querySingle($rqtxt);
    }    

  private function addWord($word) {

    // ajoute un mot :
    // - dans les cases de la grille
    // - à la liste des mots à trouver
    
    if($word->getLabel()=='') {return;}

    // Ajout dans les cases de la grille
    $j=0;
    switch($word->getOrientation()) {

      case Word::HORIZONTAL:
        for ($i=$word->getStart(); $j<strlen($word->getLabel()); $i++) {
          $this->_cells[$i]=substr($word->getLabel(),$j,1);
          $j++;
          }
        break;

      case Word::VERTICAL:
        for($i=$word->getStart(); $j<strlen($word->getLabel()); $i+=$this->_size) {
          $this->_cells[$i]=substr($word->getLabel(),$j,1);
          $j++;
          }
        break;


      } // switch

    // Ajout du mot à la liste
    $this->_wordsList[]=$word;

    } // addWord()    

  } // class Grid
?>
class.word.php

Код за потвърждение: Избери целия код

<?php
//----------------------------------------------------------------------
// AUTHOR	: Jean-Francois GAZET
// WEB		: http://www.jeffprod.com
// TWITTER	: @JeffProd
// MAIL	: jeffgazet@gmail.com
// LICENCE	: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
//----------------------------------------------------------------------

class Word {
  
  const HORIZONTAL = 0;
  const VERTICAL = 1;
  const DIAGONAL_LEFT_TO_RIGHT = 2;
  const DIAGONAL_RIGHT_TO_LEFT = 3;
  
  private $_orientation; // orientation du mot
  private $_label; // intitulé du mot
  private $_reversed; // libellé inversé ou non (true,false)
  private $_start; // index de la case de départ
  private $_end; // index de la case d'arrivée
    
  public function __construct($start,$end,$orientation,$label,$reversed) {
    $this->_start=$start;
    $this->_end=$end;
		$this->_orientation=$orientation;
    $this->_label=$label;
    $this->_reversed=$reversed;
		}  
    
  public function setStart($start) {
    $this->_start=$start;
    }
    
  public function setEnd($end) {
    $this->_end=$end;
    }
    
  public function setLabel($label) {
    $this->_label=$label;
    }   
    
  public function setReverse($reverse) {
    $this->_reversed=$reverse;
    } 
   
  public function getStart() {
    return $this->_start;
    }

  public function getEnd() {
    return $this->_end;
    }
    
  public function getLabel() {
    return $this->_label;
    }    
    
  public function isReversed() {
    return $this->_reversed;
    }  

  public function getOrientation() {
    return $this->_orientation;
    }
    
  } // class Word
?>
index.php

Код за потвърждение: Избери целия код

<?php
//----------------------------------------------------------------------
// AUTHOR	: Jean-Francois GAZET
// WEB		: http://www.jeffprod.com
// TWITTER	: @JeffProd
// MAIL	: jeffgazet@gmail.com
// LICENCE	: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
//----------------------------------------------------------------------

require_once 'class.grid.php';
require_once 'class.word.php';

$grid=new Grid();
$grid->gen();
echo $grid->render();
echo "Words to find (".$grid->getNbWords().") :\n";
echo $grid->getWordsList("\n");
?>
words.zip
(478.1 KiB) Свалено 8 пъти
Аватар

Revelation
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 19
Мнения: 1003
Регистриран на: Нед Мар 24, 2013 1:23 pm
Support: 70
8

Re: Скрипт/код/база данни за кръстословица

Мнение от Revelation »

Даже няма да си направя труда да разбера кода. Написан е все едно е книга написана без препинателни знаци. Още малко да го беше минал и през minifier.
Аватар

Topic author
Ticketa
Редовен
Редовен
Reactions: 6
Мнения: 676
Регистриран на: Пон Фев 27, 2012 1:54 pm
Support: 24
9
Местоположение: in /root
Обратна връзка:

Re: Скрипт/код/база данни за кръстословица

Мнение от Ticketa »

Повече от 1 година и пак се сетих за този проект хаха
Явно съм в голям застой и някак си нямам прогрес в програмирането. Някой да даде някакъв жокер по темата?
Аватар

dakata__92
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 3
Мнения: 3420
Регистриран на: Вто Авг 02, 2011 7:24 pm
Support: 128
10

Re: Скрипт/код/база данни за кръстословица

Мнение от dakata__92 »

Ticketa написа: Пон Юли 26, 2021 7:54 am Повече от 1 година и пак се сетих за този проект хаха
Явно съм в голям застой и някак си нямам прогрес в програмирането. Някой да даде някакъв жокер по темата?
Изображение
Аватар

djman
Гуру
Гуру
Reactions: 0
Мнения: 2842
Регистриран на: Съб Сеп 12, 2009 8:07 am
Support: 112
12

Re: Скрипт/код/база данни за кръстословица

Мнение от djman »

Ticketa написа: Пон Юли 26, 2021 7:54 am Повече от 1 година и пак се сетих за този проект хаха
Явно съм в голям застой и някак си нямам прогрес в програмирането. Някой да даде някакъв жокер по темата?
Дали сме ти 2 жокера (аз и Revelation), които ти никак не отрази...
Публикувай отговор