Page 1 of 1

Защо в момента сайтът не се отваря?

Posted: Sat Sep 05, 2020 6:46 am
by xyz1
Пише ми нещо от вида: "web-tourist.net redirected you too many times.".

Re: Защо в момента сайтът не се отваря?

Posted: Wed Sep 09, 2020 7:29 am
by muti
Не съм забелязал да има проблем. Ако и други имат подобен проблем нека да споделят.

Re: Защо в момента сайтът не се отваря?

Posted: Wed Sep 09, 2020 9:10 am
by Revelation
Нямал съм проблеми.

@xyz1 би ли дал адреса, на който получаваш това? Би било полезно.

Re: Защо в момента сайтът не се отваря?

Posted: Wed Sep 09, 2020 9:18 am
by Ticketa
muti wrote:
Wed Sep 09, 2020 7:29 am
Не съм забелязал да има проблем. Ако и други имат подобен проблем нека да споделят.
Аз не съм имал проблем с отварянето на сайта.

Re: Защо в момента сайтът не се отваря?

Posted: Thu Sep 10, 2020 4:11 am
by xyz1
Вече нямам проблеми с отварянето на сайта, така че не мога да споделя къде е бил проблемът. Просто грешката която ми върна показваше проблем в сайта, а не някъде по трасето.