Page 1 of 1

Има ли компилатор или нещо подобно?

Posted: Sun Sep 19, 2010 12:49 am
by Darkness_demoN
Има ли компилатор или нещо от този сорт за писане скриптове на win/egg drop?
И на какъв език се пишат мрц и тцл файловете ?