Page 1 of 1

Трансфериране на текста от 1 мрежа в друга

Posted: Fri Oct 26, 2012 6:54 pm
by newfag
Здравейте,

има ли някакъв начин, да речем аз съм в мрежа irc.blabla.com в канал #ok, и искам да изведа всяко съобщение от канал #ok в мрежа irc.lallala.com в канал #ok-copy, има ли такава възможност и ако да, как може да стане.

Благодаря!

Posted: Thu Nov 01, 2012 1:13 pm
by stan40to
relay bot ти трябва