Проблемче с този урок ....

Проблеми, въпроси, модове и темплейти.
Post Reply
User avatar
Shorter
Турист
Турист
Posts: 203
Joined: Sun Jan 08, 2006 5:16 pm
Contact:

Проблемче с този урок ....

Post by Shorter » Sat Nov 04, 2006 7:41 pm

http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=815 значи аз съм със JustFooty (скина)и редовете ми са различни от

Code: Select all

 <tr>
<td class="row1" align="center" valign="middle" rowspan="2"><img src="templates/subSilver/images/whosonline.gif" alt="&#123;L_WHO_IS_ONLINE&#125;" /></td>
но като ги заменя със тези ми

Code: Select all

 <tr>
<td class="row1" align="center" valign="middle" rowspan="3"><img src="templates/subSilver/images/whosonline.gif" alt="&#123;L_WHO_IS_ONLINE&#125;" /></td>
понеже съм си направил ранговете както във вашия форум имам предвид ВИП и тея мании ми излиза по друг начин,айде някой да обясни кво да правя шот тоя урок ма кефи,пък не моа да го напрая :(

User avatar
Shorter
Турист
Турист
Posts: 203
Joined: Sun Jan 08, 2006 5:16 pm
Contact:

Post by Shorter » Sat Nov 04, 2006 7:43 pm

картинката се казва whosonline.jpg

Code: Select all

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- ###### LOGIN BOX ############################################################################ -->		 			
			
<form method="post" action="&#123;S_LOGIN_ACTION&#125;">			
			
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td valign="top" class="box_content"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           <tr> 
            <td class="box_login_panel_left"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></td>
            <td class="box_panel_center"><span class="box_title">&#123;L_LOGIN_LOGOUT&#125;</span></td>
            <td class="box_login_panel_right"><img src="templates/JustFooty/images/box_login_panel_right.jpg" border="0" usemap="#go_to_top" alt="Go top top"></td>
           </tr>
          </table>
          <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" class="stdtable">
           <tr> 
            <td class="stdcontent" align="center">						
							&#123;L_USERNAME&#125;&#58;
							<input class="post" type="text" name="username" size="10" />
							&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#123;L_PASSWORD&#125;&#58; 
							<input class="post" type="password" name="password" size="10" maxlength="32" />
							&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&#123;L_AUTO_LOGIN&#125; 
							<input class="text" type="checkbox" name="autologin" />
							&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
							<input type="submit" class="mainoption" name="login" value="&#123;L_LOGIN&#125;" />						
						</td>
           </tr>
          </table></td>
         <td class="box_shadow_right" valign="top"><div class="box_shadow_right_top"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></div></td>
        </tr>
        <tr> 
         <td class="box_shadow_bottom" align="left"><div class="box_shadow_bottom_left"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></div></td>
         <td class="box_shadow_bottom_right"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></td>
        </tr>
       </table>
			 
</form>			 
			 
<!-- ###### LOGIN BOX ############################################################################ -->

<!-- END switch_user_logged_out -->


<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" align="center">
 <tr> 
	<td align="left" valign="bottom"><span class="gensmall">
	<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
	&#123;LAST_VISIT_DATE&#125;<br />
	<!-- END switch_user_logged_in -->
	&#123;CURRENT_TIME&#125;<br /></span><span class="nav"><a href="&#123;U_INDEX&#125;" class="nav">&#123;L_INDEX&#125;</a></span></td>
	<td align="right" valign="bottom" class="gensmall">
		<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
		<a href="&#123;U_SEARCH_NEW&#125;" class="gensmall">&#123;L_SEARCH_NEW&#125;</a><br /><a href="&#123;U_SEARCH_SELF&#125;" class="gensmall">&#123;L_SEARCH_SELF&#125;</a><br />
		<!-- END switch_user_logged_in -->
		<a href="&#123;U_SEARCH_UNANSWERED&#125;" class="gensmall">&#123;L_SEARCH_UNANSWERED&#125;</a></td>
 </tr>
</table>

 <!-- BEGIN catrow -->
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td valign="top" class="box_content">
				 
				 	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           <tr> 
            <td class="box_index_panel_left"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></td>
            <td class="box_panel_center"><span class="box_title"><a href="&#123;catrow.U_VIEWCAT&#125;" class="box_title">&#123;catrow.CAT_DESC&#125;</a></span></td>
            <td width="36" class="box_index_panel_right"><img src="templates/JustFooty/images/box_index_panel_right.jpg" alt="Go to top" width="36" height="28" border="0" usemap="#go_to_top"></td>
           </tr>
          </table>
					
          <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" class="stdtable">
           <tr> 
            <td colspan="2" class="table_index_col_desc" nowrap="nowrap" align="center" nowrap>&nbsp;&#123;L_FORUM&#125;&nbsp;</td>
            <td class="table_index_col_desc" width="50" align="center" nowrap>&nbsp;&#123;L_TOPICS&#125;&nbsp;</td>
            <td class="table_index_col_desc" width="50" align="center" nowrap>&nbsp;&#123;L_POSTS&#125;&nbsp;</td>
            <td class="table_index_col_desc" width="150" nowrap align="center" nowrap>&nbsp;&#123;L_LASTPOST&#125;&nbsp;</td>
           </tr>
 <!-- BEGIN forumrow -->

            <tr> 
            <td class="stdcontent" width="36"><img src="&#123;catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG&#125;" width="36" height="38" title="&#123;catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT&#125;" alt="&#123;catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT&#125;" /></td>
            <td class="stdcontent" width="100%">
							<span class="forumlink"><strong><a href="&#123;catrow.forumrow.U_VIEWFORUM&#125;" class="forumlink">&#123;catrow.forumrow.FORUM_NAME&#125;</a></strong></span><br />
							<span class="genmed">&#123;catrow.forumrow.FORUM_DESC&#125;</span><br />
							<span class="index_mod">&#123;catrow.forumrow.L_MODERATOR&#125; &#123;catrow.forumrow.MODERATORS&#125;</span>
						</td>
            <td class="stdcontent" align="center">
							<p class="index_topics">
								&#123;catrow.forumrow.TOPICS&#125; 
             	</p>							
						</td>
            <td class="stdcontent" align="center">
							<p class="index_posts">
								&#123;catrow.forumrow.POSTS&#125; 
             	</p>
						</td>
            <td class="stdcontent" nowrap align="center" width="175">
							<p class="index_last_post"> 
								&#123;catrow.forumrow.LAST_POST&#125;
             	</p>
						</td>
           </tr>
 <!-- END forumrow -->
					</table>
					</td>
         <td class="box_shadow_right" valign="top"><div class="box_shadow_right_top"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></div></td>
        </tr>
        <tr> 
         <td class="box_shadow_bottom" align="left"><div class="box_shadow_bottom_left"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></div></td>
         <td class="box_shadow_bottom_right"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></td>
        </tr>
       </table>					

<div style="height&#58; 15px"></div>
		 
 <!-- END catrow -->
 
 
			 
<table width="100%" cellspacing="0" border="0" align="center" cellpadding="2">
 <tr> 
	<td align="left"><span class="gensmall"><a href="&#123;U_MARK_READ&#125;" class="gensmall">&#123;L_MARK_FORUMS_READ&#125;</a></span></td>
	<td align="right"><span class="gensmall">&#123;S_TIMEZONE&#125;</span></td>
 </tr>
</table>

<div style="height&#58; 15px"></div>

			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr> 
         <td valign="top" class="box_content"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           <tr> 
            <td class="box_online_panel_left"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></td>
            <td class="box_panel_center"><span class="box_title"><a href="&#123;U_VIEWONLINE&#125;" class="box_title">&#123;L_WHO_IS_ONLINE&#125;</a></span></td>
            <td class="box_online_panel_right"><img src="templates/JustFooty/images/box_login_panel_right.jpg" border="0" usemap="#go_to_top" alt="Go top top"></td>
           </tr>
          </table>
          <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" class="stdtable">
           <tr> 
            <td width="66" class="stdcontent"><img src="templates/JustFooty/images/whosonline.jpg" width="66" height="60" alt="&#123;L_WHO_IS_ONLINE&#125;"></td>
            <td class="stdcontent">
							<span class="gensmall">&#123;TOTAL_POSTS&#125; - &#123;TOTAL_USERS&#125; - &#123;NEWEST_USER&#125;</span><br />
							<span class="gensmall">&#123;TOTAL_USERS_ONLINE&#125; &nbsp; &#91; &#123;L_WHOSONLINE_ADMIN&#125; &#93; &nbsp; &#91; &#123;L_WHOSONLINE_MOD&#125; &#93;<br/>
							&#91;<font color="#008080"><b> &#222;&#237;&#238;&#248; </b></font>&#93; &#91;<font color="#0000ff"><b> &#205;&#224;&#239;&#240;&#229;&#228;&#237;&#224;&#235; &#236;&#235;&#224;&#228;&#229;&#230; </b></font>&#93;
							&#91;<font color="#7e5757"><b> &#205;&#224; &#241;&#234;&#224;&#236;&#229;&#233;&#234;&#224;&#242;&#224; </b></font>&#93; <br/> &#91;<font color="##000000 "><b> &#210;&#232;&#242;&#243;&#235;&#255;&#240; </b></font>&#93; <br/> 
							&#91;<font color="#ff0000"><b> &#205;&#229;&#231;&#224;&#236;&#229;&#237;&#232;&#236; &#210;&#232;&#242;&#243;&#235;&#255;&#240; </b></font>&#93; <br/> 
							&#123;RECORD_USERS&#125;<br />&#123;LOGGED_IN_USER_LIST&#125;<br />&#123;BANS&#125;</span><br />
							<span class="gensmall">&#40;&#123;L_ONLINE_EXPLAIN&#125;&#41;</span>	
							 <table>
							<tr>
							<td>

							<span class="gensmall">&#123;POSLEDEN&#125;</span>
							</td>
						
							</tr>
							</table>						
						
					</td>
           </tr>
          </table></td>
         <td class="box_shadow_right" valign="top"><div class="box_shadow_right_top"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></div></td>
        </tr>
        <tr> 
         <td class="box_shadow_bottom" align="left"><div class="box_shadow_bottom_left"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></div></td>
         <td class="box_shadow_bottom_right"><img src="templates/JustFooty/images/spacer.gif" alt="." width="1" height="1"></td>
        </tr>
       </table>

<br clear="all" />

<table cellspacing="3" border="0" align="center" cellpadding="0">
 <tr> 
	<td width="20" align="center"><img src="templates/JustFooty/images/forumicon_unread_sm.jpg" alt="&#123;L_NEW_POSTS&#125;" width="23" height="25"/></td>
	<td><span class="gensmall">&#123;L_NEW_POSTS&#125;</span></td>
	<td>&nbsp;&nbsp;</td>
	<td width="20" align="center"><img src="templates/JustFooty/images/forumicon_read_sm.jpg" alt="&#123;L_NO_NEW_POSTS&#125;" width="23" height="25" /></td>
	<td><span class="gensmall">&#123;L_NO_NEW_POSTS&#125;</span></td>
	<td>&nbsp;&nbsp;</td>
	<td width="20" align="center"><img src="templates/JustFooty/images/forumicon_locked_sm.jpg" alt="&#123;L_FORUM_LOCKED&#125;" width="23" height="25" /></td>
	<td><span class="gensmall">&#123;L_FORUM_LOCKED&#125;</span></td>
 </tr>
</table>
това ми е кода на форума някои неща излизат на маймуняца тъй като дриймйевър не подържа кирилица,но туй е друг въпрос,та може ли някой да ми даде готовия код за този урок за скина без да се променят другите модове :)

User avatar
Soul_Stealler
Web-tourist
Web-tourist
Posts: 3559
Joined: Tue Dec 20, 2005 3:52 pm
Answers: 112
Location: София
Contact:

Post by Soul_Stealler » Sat Nov 04, 2006 8:02 pm

<off>
За да не ти излизат на майнуница има 2 начина
1. Като даваш COPY шрифта ти на комютъра трябва да е нагласен на БГ (Flex Type)
2. Даваш Page Properties и даваш Cyrillic Windows
</off>

User avatar
Shorter
Турист
Турист
Posts: 203
Joined: Sun Jan 08, 2006 5:16 pm
Contact:

Post by Shorter » Sat Nov 04, 2006 9:31 pm

целта ми не е да излизат на маймуница,ами като опитах да направя урочето на другия темплейт Ранговете,мненията и сичкото се разделят и стават прекалено големи и се чудя как да направя кода така,че всички да съвпадам към whosonline.jpg имиджъ чат ли сте?

User avatar
Shorter
Турист
Турист
Posts: 203
Joined: Sun Jan 08, 2006 5:16 pm
Contact:

Post by Shorter » Sun Nov 05, 2006 3:49 pm

ще ми помогне ли някой щото нещо не става опитвам с какво ли не,но не съм чак такъв спец на тема пхп :(

User avatar
Shorter
Турист
Турист
Posts: 203
Joined: Sun Jan 08, 2006 5:16 pm
Contact:

Post by Shorter » Mon Nov 06, 2006 5:29 pm

хайде моля ви,трябва ми спешно,моля вииии ....

Post Reply