Банер

Проблеми, въпроси, модове и темплейти.
Post Reply
plamchoo
Нов
Нов
Posts: 99
Joined: Mon Jan 08, 2007 11:25 pm

Банер

Post by plamchoo » Tue Jan 16, 2007 7:12 am

Значи аз имам форум пхпбб и искам да си сложа анимиран банер,но незнам как да го сложа т.е аз съм си го напраил да излиза горе обаче не излзиа нещо в формат swf е слагам го, но само бяло екранче където е банера или Х някой да ми каже как да си го оправя ??? Благодаря !

Slavei
Турист
Турист
Posts: 528
Joined: Mon Aug 21, 2006 6:04 pm

Re: Банер

Post by Slavei » Tue Jan 16, 2007 7:44 am

plamchoo wrote:Значи аз имам форум пхпбб и искам да си сложа анимиран банер,но незнам как да го сложа т.е аз съм си го напраил да излиза горе обаче не излзиа нещо в формат swf е слагам го, но само бяло екранче където е банера или Х някой да ми каже как да си го оправя ??? Благодаря !


я дай хтмл, кода да видим как го вграждаш.

plamchoo
Нов
Нов
Posts: 99
Joined: Mon Jan 08, 2007 11:25 pm

Post by plamchoo » Tue Jan 16, 2007 7:49 am

Най-от долу съм го сложил!

Code: Select all

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html dir="&#123;S_CONTENT_DIRECTION&#125;">
<head>
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_findObj&#40;n, d&#41; &#123; //v4.01
 var p,i,x; if&#40;!d&#41; d=document; if&#40;&#40;p=n.indexOf&#40;"?"&#41;&#41;>0&&parent.frames.length&#41; &#123;
  d=parent.frames&#91;n.substring&#40;p+1&#41;&#93;.document; n=n.substring&#40;0,p&#41;;&#125;
 if&#40;!&#40;x=d&#91;n&#93;&#41;&&d.all&#41; x=d.all&#91;n&#93;; for &#40;i=0;!x&&i<d.forms.length;i++&#41; x=d.forms&#91;i&#93;&#91;n&#93;;
 for&#40;i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++&#41; x=MM_findObj&#40;n,d.layers&#91;i&#93;.document&#41;;
 if&#40;!x && d.getElementById&#41; x=d.getElementById&#40;n&#41;; return x;
&#125;
/* Functions that swaps images. */
function MM_swapImage&#40;&#41; &#123; //v3.0
 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for&#40;i=0;i<&#40;a.length-2&#41;;i+=3&#41;
  if &#40;&#40;x=MM_findObj&#40;a&#91;i&#93;&#41;&#41;!=null&#41;&#123;document.MM_sr&#91;j++&#93;=x; if&#40;!x.oSrc&#41; x.oSrc=x.src; x.src=a&#91;i+2&#93;;&#125;
&#125;
function MM_swapImgRestore&#40;&#41; &#123; //v3.0
 var i,x,a=document.MM_sr; for&#40;i=0;a&&i<a.length&&&#40;x=a&#91;i&#93;&#41;&&x.oSrc;i++&#41; x.src=x.oSrc;
&#125;

/* Functions that handle preload. */
function MM_preloadImages&#40;&#41; &#123; //v3.0
 var d=document; if&#40;d.images&#41;&#123; if&#40;!d.MM_p&#41; d.MM_p=new Array&#40;&#41;;
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for&#40;i=0; i<a.length; i++&#41;
  if &#40;a&#91;i&#93;.indexOf&#40;"#"&#41;!=0&#41;&#123; d.MM_p&#91;j&#93;=new Image; d.MM_p&#91;j++&#93;.src=a&#91;i&#93;;&#125;&#125;
&#125;

//-->
</script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=&#123;S_CONTENT_ENCODING&#125;" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
&#123;META&#125;
<title>&#123;SITENAME&#125; &#58;&#58; &#123;PAGE_TITLE&#125;</title>
<link rel="stylesheet" href="templates/mxSoccer/&#123;T_HEAD_STYLESHEET&#125;" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
td.cat,td.cathead,td.catsides,td.catleft,td.catright,td.catbottom &#123; background-image&#58; url&#40;templates/mxSoccer/images/&#123;T_TH_CLASS1&#125;&#41; &#125;
th &#123; background-image&#58; url&#40;templates/mxSoccer/images/&#123;T_TH_CLASS2&#125;&#41; &#125;
td.rowpic &#123; background-image&#58; url&#40;templates/mxSoccer/images/&#123;T_TH_CLASS3&#125;&#41;; background-repeat&#58; repeat-y &#125;
-->
</style>
<!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
<script language="Javascript" type="text/javascript">
<!--
	if &#40; &#123;PRIVATE_MESSAGE_NEW_FLAG&#125; &#41;
	&#123;
		window.open&#40;'&#123;U_PRIVATEMSGS_POPUP&#125;', '_phpbbprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400'&#41;;;
	&#125;
//-->
</script>
<!-- END switch_enable_pm_popup -->
</head>
<body bgcolor="#f0f0f0" onLoad="MM_preloadImages&#40;'templates/mxSoccer/images/registrer_.gif','templates/mxSoccer/images/btn_faq_.gif','templates/mxSoccer/images/btn_recherche_.gif','templates/mxSoccer/images/btn_membres_.gif','templates/mxSoccer/images/btn_utilisateurs_.gif','templates/mxSoccer/images/btn_profil_.gif','templates/mxSoccer/images/btn_mp_.gif','templates/mxSoccer/images/btn_login_.gif'&#41;;" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0">
<body bgcolor="&#123;T_BODY_BGCOLOR&#125;" text="&#123;T_BODY_TEXT&#125;" link="&#123;T_BODY_LINK&#125;" vlink="&#123;T_BODY_VLINK&#125;" topmargin="0" leftmargin="0" > 
<a name="top"></a>
<table class="bodyline" width="1000" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<td align="center" valign="top">
<table bgcolor="#f0f0f0" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779" align="center">
<!-- fwtable fwsrc="FootBall.png" fwbase="football.gif" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "742308039" fwnested="0" -->
 <tr>
<!-- Shim row, height 1. -->
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="44" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="84" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="65" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="36" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="55" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="56" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="71" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="72" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="192" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="104" height="1" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="1" height="1" border="0" alt=""></td>
 </tr>

<tr><!-- row 1 -->
  <td colspan="4"><a href="http&#58;//www.phpbb-graph.com" target="blank" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'btn_copy','','templates/mxSoccer/images/btn_copy_.gif',1&#41;;"><img name="btn_copy" src="templates/mxSoccer/images/btn_copy.gif" width="229" height="13" border="0" alt=""></a></td>
  <td colspan="5"><img name="layers_h" src="templates/mxSoccer/images/layers_h.gif" width="446" height="13" border="0" alt=""></td>
  <td><a href="&#123;U_REGISTER&#125;" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'registrer','','templates/mxSoccer/images/registrer_.gif',1&#41;;"><img name="registrer" src="templates/mxSoccer/images/registrer.gif" width="104" height="13" border="0" alt="&#123;L_REGISTER&#125;"></a></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="1" height="13" border="0" alt=""></td>
 </tr>
 <tr><!-- row 2 -->
  <td><a href="http&#58;//fifa-mania.awardspace.com/"><img name="layers_1" src="templates/mxSoccer/images/layers_1.gif" width="44" height="99" border="0" alt=""></td>
  <td><a href="http&#58;//fifa-mania.awardspace.com/"><img name="layers_2" src="templates/mxSoccer/images/layers_2.gif" width="84" height="99" border="0" alt=""></td>
  <td><a href="http&#58;//fifa-mania.awardspace.com/"><img name="layers_3" src="templates/mxSoccer/images/layers_3.gif" width="65" height="99" border="0" alt=""></td>
  <td colspan="2"><a href="http&#58;//fifa-mania.awardspace.com/"><img name="layers_4" src="templates/mxSoccer/images/layers_4.gif" width="91" height="99" border="0" alt=""></td>
  <td><a href="http&#58;//fifa-mania.awardspace.com/"><img name="layers_5" src="templates/mxSoccer/images/layers_5.gif" width="56" height="99" border="0" alt=""></td>
  <td><a href="http&#58;//fifa-mania.awardspace.com/"><img name="layers_6" src="templates/mxSoccer/images/layers_6.gif" width="71" height="99" border="0" alt=""></td>
  <td><a href="http&#58;//fifa-mania.awardspace.com/"><img name="layers_7" src="templates/mxSoccer/images/layers_7.gif" width="72" height="99" border="0" alt=""></td>
  <td rowspan="2" colspan="2"><a href="http&#58;//fifa-mania.awardspace.com/"><img name="logo_soccer" src="templates/mxSoccer/images/logo_soccer.gif" width="296" height="124" border="0" alt="&#123;L_INDEX&#125;"></a></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="1" height="99" border="0" alt=""></td>
 </tr>
 <tr><!-- row 3 -->
  <td><a href="&#123;U_FAQ&#125;" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'btn_faq','','templates/mxSoccer/images/btn_faq_.gif',1&#41;;"><img name="btn_faq" src="templates/mxSoccer/images/btn_faq.gif" width="44" height="25" border="0" alt="&#123;L_FAQ&#125;"></a></td>
  <td><a href="&#123;U_SEARCH&#125;" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'btn_recherche','','templates/mxSoccer/images/btn_recherche_.gif',1&#41;;"><img name="btn_recherche" src="templates/mxSoccer/images/btn_recherche.gif" width="84" height="25" border="0" alt="&#123;L_SEARCH&#125;"></a></td>
  <td><a href="&#123;U_MEMBERLIST&#125;" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'btn_membres','','templates/mxSoccer/images/btn_membres_.gif',1&#41;;"><img name="btn_membres" src="templates/mxSoccer/images/btn_membres.gif" width="65" height="25" border="0" alt="&#123;L_MEMBERLIST&#125;"></a></td>
  <td colspan="2"><a href="&#123;U_GROUP_CP&#125;" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'btn_utilisateurs','','templates/mxSoccer/images/btn_utilisateurs_.gif',1&#41;;"><img name="btn_utilisateurs" src="templates/mxSoccer/images/btn_utilisateurs.gif" width="91" height="25" border="0" alt="&#123;L_USERGROUPS&#125;"></a></td>
  <td><a href="&#123;U_PROFILE&#125;" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'btn_profil','','templates/mxSoccer/images/btn_profil_.gif',1&#41;;"><img name="btn_profil" src="templates/mxSoccer/images/btn_profil.gif" width="56" height="25" border="0" alt="&#123;L_PROFILE&#125;"></a></td>
  <td><a href="&#123;U_PRIVATEMSGS&#125;" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'btn_mp','','templates/mxSoccer/images/btn_mp_.gif',1&#41;;"><img name="btn_mp" src="templates/mxSoccer/images/btn_mp.gif" width="71" height="25" border="0" alt="&#123;PRIVATE_MESSAGE_INFO&#125;"></a></td>
  <td><a href="&#123;U_LOGIN_LOGOUT&#125;" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'btn_login','','templates/mxSoccer/images/btn_login_.gif',1&#41;;"><img name="btn_login" src="templates/mxSoccer/images/btn_login.gif" width="72" height="25" border="0" alt="&#123;L_LOGIN_LOGOUT&#125;"></a></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="1" height="25" border="0" alt=""></td>
 </tr>
 <tr><!-- row 4 -->
  <td colspan="10"><img name="layers_deg" src="templates/mxSoccer/images/layers_deg.gif" width="779" height="11" border="0" alt=""></td>
  <td><img src="templates/mxSoccer/images/spacer.gif" width="1" height="11" border="0" alt=""></td>
 </tr>
<!--  This table was automatically created with Macromedia Fireworks  -->
<!--  http&#58;//www.macromedia.com  -->
</table>
<!--========================= STOP COPYING THE HTML HERE =========================-->

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom">				
<td align="center" width="100%" valign="bottom">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom">
</table>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" valign="bottom">
<td align="center" valign="bottom">

<object type="application/x-shockwave-flash" data="fifa2.swf" style="height&#58;80 px; width&#58;400 px;"> 
     <param name="movie" value="templates/mxSoccer/fifa2.swf"> 
</object>

plamchoo
Нов
Нов
Posts: 99
Joined: Mon Jan 08, 2007 11:25 pm

Post by plamchoo » Tue Jan 16, 2007 9:47 am

Ето и линк да видите какво ми излиза
http://fifa-mania.awardspace.com/

User avatar
hishnika
Турист
Турист
Posts: 403
Joined: Fri Jan 12, 2007 6:10 pm
Location: Кюстендил

Post by hishnika » Tue Jan 16, 2007 1:17 pm

Ако флаш аминацията ти е твърде голяма трябва да почакаш малко за да ти зареди ако искаш другите да виждат го колко е заредила просто сложи прилолдер
ето ти линк за катъв (ако това е проблема разбирасе)
Клик

plamchoo
Нов
Нов
Posts: 99
Joined: Mon Jan 08, 2007 11:25 pm

Post by plamchoo » Tue Jan 16, 2007 2:40 pm

Не не е такъв влез в сайта и виж :(

User avatar
hishnika
Турист
Турист
Posts: 403
Joined: Fri Jan 12, 2007 6:10 pm
Location: Кюстендил

Post by hishnika » Tue Jan 16, 2007 3:06 pm

Почаках доста време нищо не стана дай да го видя тоя флаш

Post Reply