Page 1 of 1

Бизнес сайт за трико CMS

Posted: Wed Aug 03, 2016 7:19 am
by killerspring
има ли такъв CMS?

Posted: Wed Aug 03, 2016 2:42 pm
by deam0n
До колкото ти разбирам въпроса искаш CMS, с който да направиш фирмен/бизнес сайт..

За тази цел можеш да използваш Wordpress: https://wordpress.org/