Page 1 of 1

onClick смяна на Value & ID

Posted: Wed Sep 29, 2010 8:37 am
by DjBS

Code: Select all

<form ...>
 <input
  type="button"
  value=" Button "
  onclick="this.value=' New Value ';this.form.foo.value=' Hidden ';" />
 <input
  type="hidden"
  name="foo"
  value="" />
Този код работи... но... само 1 кликване, а се опитвам да направя така че да се сменят 3 value-та 1 2 3 и после пак да се повтарят 1 2 3 и т.н.

Posted: Wed Sep 29, 2010 1:53 pm
by vankich
Пробвай да си изведещ javascript-a във функция и при клик да си извикаш функцията.

Posted: Wed Sep 29, 2010 7:35 pm
by DjBS
А насока за функцията?

Posted: Wed Sep 29, 2010 9:06 pm
by vankich
<form ...>
<input
type="button"
value=" Button "
id="button"
onclick="change()" />
<input
type="hidden"
name="foo"
value=""
id="hidden"/>
Добавяш ID на полетата и сменяш onclick евента да вика функция change() която трябва да изглежда така:

Code: Select all

function change&#40;&#41; &#123;
document.getElementById&#40;'button'&#41;.value=' New Value ';
document.getElementById&#40;'hidden'&#41;.value=' Hidden ';
&#125;

Posted: Wed Sep 29, 2010 10:58 pm
by DjBS
Пробвам нещо такова, но не се сработва.

Code: Select all

<script>
function change&#40;&#41; &#123; 
	if &#40;document.getElementById&#40;'button'&#41;.value == '4&#58;3'&#41; &#123; 
		document.getElementById&#40;'button'&#41;.value='16&#58;9'; 
	&#125;
	if &#40;document.getElementById&#40;'button'&#41;.value == '16&#58;9'&#41; &#123; 
		document.getElementById&#40;'button'&#41;.value='16&#58;10'; 
	&#125;
	if &#40;document.getElementById&#40;'button'&#41;.value == '16&#58;10'&#41; &#123; 
		document.getElementById&#40;'button'&#41;.value='4&#58;3'; 
	&#125;
&#125; 
</script>
<form>
<input type="button" value="4&#58;3" id="button" onclick="change&#40;&#41;" /> 
</form>
Оправих се :) Просто в место другите 2 if-a трябва да е else if :)